תלמוד: אימפריה של 'עיון'
340
תורמים
9%
232,692 ₪

תלמוד: אימפריה של 'עיון'

תלמוד. מפעל תורני שלם הפועל כבר למעלה מעשור בעולם הישיבות, ומטרתו אחת: לעודד בכל דרך את לימוד ה'עיון' בהיכלי הישיבות ולהצמיח אלפי תלמידי חכמים שעיון התלמוד מלווה את חייהם לאורך ימים ושנים.

אם נרצה לחקור את נבכי עשר השנים בהן ארגון 'תלמוד' פועל בהיכלי הישיבות הקדושות, אין ספק שנקבל מכלול מסנוור של תוצאות מרתקות ורבות-ממד. אחרי הכל, מדובר בהיקף תורני רב משמעות, היקף של תורה בכמות, ועוד יותר: תורה באיכות. תורה מתוך עיון, מתוך העמקה אמיתית. תורה ביגיעה.

במעל עשר שנות קיומו, פרץ 'תלמוד' גבולות תורניות רבות –

אלפי תלמידי ישיבות קיבלו 'געשמאק' בלימוד התלמוד בעיון. אלפי זיקים נדלקו בעיניהם של בחורים שאולי לראשונה בחייהם, אמרו 'חבורה' כדבעי, בנויה לתלפיות, כשחוויה רוחנית מרוממת עוטפת את כל ישותם. רבבות מבחנים נכתבו על ידי בחורים שאין להם בעולמם אלא גמרא ו'קובץ מפרשים'.

בהנהלת 'תלמוד', מעולם לא חסכו, לא באון ולא בהון.

משך שנים, הבחור שהיה אומר את ה'חבורה', קיבל תיכף עם סיום דבריו הלמדניים מעטפת תגמול מעריכה. הבחורים המסולאים בפז תוגמלו בתגמולי תמריץ על המבחנים ועל עצם לימוד העיון. תשורות חולקו, מלגות פוזרו בשפע וכינוסים רבי מוטיבציה התקיימו, בפאר ובהדר ש'תלמוד' ניכס לעצמו.

לכבודה של התורה. לכבודם של לומדיה.

*

בימים אלה, לאחר תקופת קושי של כשנתיים, בהן התגלעו מהמורות טכניות שעצרו במעט את פעילות הארגון בהיכלי הישיבות, יוצא 'תלמוד' בבשורה החובקת את עולם הישיבות. בשורה של התחדשות.

וכשאומרים ב'תלמוד': התחדשות, הכוונה היא התחדשות מתוך עוצמה, מתוך השקעה שאין לה קץ. התחדשות – שוב מתעצמת 'תלמוד' בהיכלי הישיבות הקדושות, שוב יגדלו מחזורים שלמים של תלמידי-חכמים ושוחרי לימוד העיון, על ברכי הארגון שהפך לאימפריה תורנית בקנה מידה רחב.

בסימן ההתחדשות עומדת הוועדה הראשית שהוקמה בתקופה האחרונה:

חברי הוועדה מונים ראשי ישיבות ומרביצי תורה מכותל המזרח של עולם הישיבות. ומכאן ואילך על פיהם יישק דבר. בכובד ראש ובדעת תורה, יתעצם 'תלמוד' ויתחדש עוד יותר, ביתר שאת וביתר עוז.

בסימן ההתחדשות עומדים שני שלבים מרכזיים:

ראשית, סיום חלוקת כל המלגות והתשורות לבחורי הישיבות שעוד לא קיבלו את המגיע להם, בהערכה אין קץ. ושנית, התרחבות לעוד ישיבות ועוד מקומות תורה, להגדיל את לימוד העיון ולהאדיר את העמקתה בין הצורבים הצעירים.

כעת הכל תלוי בידיים שלכם, רבבות אלפי ישראל:

כדי ש'תלמוד' יוכל להמשיך ולהתחדש ולהעמיד עוד אלפי בחורי חמד ואברכים מופלגים ההוגים בעיון התורה בעמל, לאסוקי שמעתתא, הארגון זקוק לכם. לך ולך וגם לך. לכל אחד ואחד שייכנס וירים את תרומתו הנדיבה מכל הלב ובכך יהיה שותף פעיל בזכויות האין-סוף של לימוד התורה בעיון ובהעמקה.

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
תלמוד: אימפריה של 'עיון'

תלמוד. מפעל תורני שלם הפועל כבר למעלה מעשור בעולם הישיבות, ומטרתו אחת: לעודד בכל דרך את לימוד ה'עיון' בהיכלי הישיבות ולהצמיח אלפי תלמידי חכמים שעיון התלמוד מלווה את חייהם לאורך ימים ושנים.

אם נרצה לחקור את נבכי עשר השנים בהן ארגון 'תלמוד' פועל בהיכלי הישיבות הקדושות, אין ספק שנקבל מכלול מסנוור של תוצאות מרתקות ורבות-ממד. אחרי הכל, מדובר בהיקף תורני רב משמעות, היקף של תורה בכמות, ועוד יותר: תורה באיכות. תורה מתוך עיון, מתוך העמקה אמיתית. תורה ביגיעה.

במעל עשר שנות קיומו, פרץ 'תלמוד' גבולות תורניות רבות –

אלפי תלמידי ישיבות קיבלו 'געשמאק' בלימוד התלמוד בעיון. אלפי זיקים נדלקו בעיניהם של בחורים שאולי לראשונה בחייהם, אמרו 'חבורה' כדבעי, בנויה לתלפיות, כשחוויה רוחנית מרוממת עוטפת את כל ישותם. רבבות מבחנים נכתבו על ידי בחורים שאין להם בעולמם אלא גמרא ו'קובץ מפרשים'.

בהנהלת 'תלמוד', מעולם לא חסכו, לא באון ולא בהון.

משך שנים, הבחור שהיה אומר את ה'חבורה', קיבל תיכף עם סיום דבריו הלמדניים מעטפת תגמול מעריכה. הבחורים המסולאים בפז תוגמלו בתגמולי תמריץ על המבחנים ועל עצם לימוד העיון. תשורות חולקו, מלגות פוזרו בשפע וכינוסים רבי מוטיבציה התקיימו, בפאר ובהדר ש'תלמוד' ניכס לעצמו.

לכבודה של התורה. לכבודם של לומדיה.

*

בימים אלה, לאחר תקופת קושי של כשנתיים, בהן התגלעו מהמורות טכניות שעצרו במעט את פעילות הארגון בהיכלי הישיבות, יוצא 'תלמוד' בבשורה החובקת את עולם הישיבות. בשורה של התחדשות.

וכשאומרים ב'תלמוד': התחדשות, הכוונה היא התחדשות מתוך עוצמה, מתוך השקעה שאין לה קץ. התחדשות – שוב מתעצמת 'תלמוד' בהיכלי הישיבות הקדושות, שוב יגדלו מחזורים שלמים של תלמידי-חכמים ושוחרי לימוד העיון, על ברכי הארגון שהפך לאימפריה תורנית בקנה מידה רחב.

בסימן ההתחדשות עומדת הוועדה הראשית שהוקמה בתקופה האחרונה:

חברי הוועדה מונים ראשי ישיבות ומרביצי תורה מכותל המזרח של עולם הישיבות. ומכאן ואילך על פיהם יישק דבר. בכובד ראש ובדעת תורה, יתעצם 'תלמוד' ויתחדש עוד יותר, ביתר שאת וביתר עוז.

בסימן ההתחדשות עומדים שני שלבים מרכזיים:

ראשית, סיום חלוקת כל המלגות והתשורות לבחורי הישיבות שעוד לא קיבלו את המגיע להם, בהערכה אין קץ. ושנית, התרחבות לעוד ישיבות ועוד מקומות תורה, להגדיל את לימוד העיון ולהאדיר את העמקתה בין הצורבים הצעירים.

כעת הכל תלוי בידיים שלכם, רבבות אלפי ישראל:

כדי ש'תלמוד' יוכל להמשיך ולהתחדש ולהעמיד עוד אלפי בחורי חמד ואברכים מופלגים ההוגים בעיון התורה בעמל, לאסוקי שמעתתא, הארגון זקוק לכם. לך ולך וגם לך. לכל אחד ואחד שייכנס וירים את תרומתו הנדיבה מכל הלב ובכך יהיה שותף פעיל בזכויות האין-סוף של לימוד התורה בעיון ובהעמקה.

קרא עוד
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
340 תורמים
94 קבוצות
16 ישיבות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪5600
אברהם צבי אדלר
ע"יכללי
להיות חלק בזכויות
₪672
צבי יהודה רוטשטיין
₪10
ישראל שוץ
מאור התלמוד
₪672
מנחם אוחיון
₪24
אביחי דוידי
₪2700
תרומה אנונימית
₪2400
ב. פלדמן
כנסת ישראל - חברון
₪6000
תרומה אנונימית
לומדי תורה - מחנובקא בעלזא
₪220
יצחק מאיר גולדמן
₪1872
שלמה גולדברג
₪100
רפאל אהרן מונסוניגו
₪44
יצחק בורד
₪672
בנימין כהן
₪456
יצחק בורד
₪1200
תרומה אנונימית
₪100
שלום זאב גוטויין
₪1200
ש. דוד
₪3540
יהודה לוריא
₪70
אליהו זלושינסקי
₪55
מרדכי לייבל
Loader
Loader
תלמוד: אימפריה של 'עיון'
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly