ספר תורה
372
ДОНОРОВ
72%
39,662 $
Цель 55,000 $
О КАМПАНИИ
Больше информации
Read More
Я хочу внести свой вклад:
$ILS
$USD
EUR
£GBP
372 ДОНОРОВ
13 KОМАНД
Высокий вклад
Последнее пожертвование
Популярное пожертвование
98$
אהרלע רוזנטל
123$
הר"ר שלמה בריזל
100$
Sruli Wolpin
92$
גבעת זאב
62$
אלחנן דוב הכהן קרפמן
לגיסי ואחי היקר והחביב ראש וראשון לכל דבר שבקדושה רודף צדקה וחסד ה"ה הר"ר אלתר שליט"א
46$
אברהם זלצמן
62$
הרב דוד פריינד
לברכה והצלחה בכל העניינים
6$
Анонимное пожертвование
לעילוי נשמת אסיה בת שמשון וליזה בת לב
15$
יעקב ישראל שמעיה
55$
Анонимное пожертвование
ל"ע ארי ומאיר הצדיקים
92$
אנונימי
95$
ישראל אייזיקס
פדיון כפרות
108$
משפחת לוי היקרה
לגמר חתימה טובה לכל המשפחה ולישועה והצלחה
31$
צבי הירש גוטליב
77$
מרדכי אהרן ברנשטיין
לע"נ ארי היקר. ולהצלחת אחי מושי היקר בכל העניינים וגמר חתימה טובה.
55$
משה לוין
משה לוין ומשפחתו לברכה והצלחה .
55$
ברוך שטרן
31$
Chaim Ostreicher
108$
משפחת ממן היקרה
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly