שפרה ופועה רחובות
530
DONATEURS
114%
455,609 ₪
OBJECTIF 400,000 ₪יעד הבונוס החדש 450,000 ₪

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
530 DONATEURS
87 Groupes
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪100
חיים מאיר וחוה חזן
₪1200
הודיה פרידמן
זרע של קיימא בקלות במהירות בבריאות הנפש והגוף להודיה בת רחלי יפה
₪100
anonyme
בניית בת עד עד ליסמין בת אמי מורתי צביה ואוריאל כפיר בן מאורית
₪2860
anonyme
לזכות חיים עזרא בן מוסי'ה
₪70
anonyme
₪100
איריס נפש
₪1200
anonyme
₪100
הדס אליהו
טוב נראה ונגלה בגו"ר
₪101
אהובה עשור
לגאולת. עם ישראל
₪50
מירלסון יוסף וזילפה
לרפו"ש, זחו"ק,ברכה והצלחה, גאולה שלימה.
₪100
יעל שפירא
₪1200
אורלי טויטו
בריאות איתנה ואריכות ימים ושנים
₪400
דרחי אסתר וישכר
לזכות התגלות הרבי מלך המשיח שליט"א
₪100
anonyme
₪1200
חנה שירה
₪150
חיים שירה שניאורסון
לזכות הגאולה האמיתית והשלימה ע״י הרבי שליט"א מלך המשיח
₪1200
יעקבי אסתר
לברכה והצלחה בוועדה ובישיבהאסתר הדס בת מזל סעידה ז"ל, לזרע בר קיימא לליאם בת אסתר הדס, לברכה והצלחה לליאב בן אסתר הדס ולרפואה שלמה לכל המשפחה ולכל עם ישראל.
₪600
דרורית בלומשטיין
₪100
anonyme
דבורה לאה בת חיה
₪2160
רחל נוב
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly