שפרה ופועה ברקת
406
DONATEURS
102%
305,033 ₪
OBJECTIF 300,000 ₪יעד הבונוס החדש 320,000 ₪

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
406 DONATEURS
49 Groupes
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪28
בנימין שמח
להצלחה רבה בכל העניינים
₪180
סופיה איטח
לזכות רחל בת מלכה
₪180
anonyme
ר' אורי שרגא חיים בן יוסף אריה הלוי
₪180
מרים ישראלי
לע"נ אליהו בן אשר ויואל בן יהושע
₪180
לירז קהלני
₪100
מאיר וחני פריימן
₪150
בת-חן פרנקל
לע"נ חיה מושקא בת חיים יהושע יהודה ולנחת חסידי
₪300
אוהד יוסף
לזכות אלינור בת טובה ואוהד בן הדסה והילדים עמית ואורי, נחת בריאות והצלחה בכל העניינים
₪100
משה קארה
לזכות עדי נגר
₪200
מלכה עוגן
לעילוי נשמת ישראל בן חנה וחסן (יפת)
₪100
איילת שוחמי
₪2500
נחמי מיפעי
₪2880
anonyme
לזכות אשר רונן בן רחל וזיוה גאולה בת רות מרים
₪500
אורנה חסון
לעילוי נשמת ראליה בת סאלם ואיתן בן עווד
₪200
anonyme
ישראל בן חנה וחסן (יפת)
₪2160
יפה תמיר מעטוף
צדוק בן יחיא זצ"ל
₪250
נטע מעטוף לבני
₪200
לאה וציון מעטוף
לזיווג הגון יהונתן הראל בן לאה
₪200
דינה ועודד הלל
לרפואת עודד בן שמעה הלל
₪1140
מרדכי ורחלי כהן
לזכות מרדכי ורחלי וב\"ב להצלחה בגשמיות וברוחניות! בטוב הנראה והנגלה! שנזכה לגאולה שלמה! פרטית וכללית ע\"י משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly