נחמה דינה אברביה
Campagne principale
406
DONATEURS
102%
305,033 ₪
OBJECTIF 300,000 ₪יעד הבונוס החדש 320,000 ₪

נחמה דינה אברביה

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
נחמה דינה אברביה
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪100
מאיר וחני פריימן
₪150
בת-חן פרנקל
לע"נ חיה מושקא בת חיים יהושע יהודה ולנחת חסידי
₪50
מוריה שמח
להתגלות הרבי מה\"מ
₪100
לוי מיפעי
₪120
Mendi b
הצלחה בגו״ר. יחי המלך
₪100
שלוי מדר
לעלוי נשמת הורי היקרים!
₪100
שלוי מדר
לזכות ילדי היקרים!
₪100
יהודה מיפעי
לזכות ולהצלחת יוסל'ה האחיין הקדוש!!
₪1000
ישראל וולף
לענ מאיר בן זאב וולף
₪500
אורו תשע"ד
לזכות נחמה דינה האלופה, שתצליח בכל מעשה ידיהה. גאולה שלימה!!!
₪100
אורית דידי
₪150
מושקא לישנר
₪200
מענדי וחיה מיפעי
לגילוי מה"מ
₪55
מנוחה דאיזדה
₪350
שניאור ואוריה מיפעי
התגלות הרעבע מה"מ נאו ממש!
₪200
חני וישראל מיפעי
גאולה😊
₪180
דבורה לאה פש
₪20
anonyme
בניי חיי ומזוניי ובכולם רויחא לכל ילדי משפחת מיפעי כפח
₪100
anonyme
זיווג הגון ומהיר לרחל יפה בת ברכה וחנה בת ירקונה אילה
₪100
anonyme
נחמה דינה אברביה
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly