שהילדים לא ישאלו: איפה אמא?
9
קבוצות נרתמו להצלחה
912
תורמים
6
ימים/שעות
₪873
תרומה ממוצעת לשעה
105%
₪120000
יעד קמפיין
₪125768
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Mon, January 18, 2021 4 AM UTC
אודות הקמפיין
MAS INFORMACION
Read More
912 DONADORES
9 EQUIPOS
MAS ALTO
LATEST
POPULAR
₪100
ANONYMOUS
₪100
נחשון גבעוני
₪100
תומר רטהאוז
₪88
פינחס גרוסמן
₪101
לזובסקי
₪50
יוסף יצחק זלמנוב
₪54
שלמה ציון
זכות שלמה יוסף בן אילנה חיה לבריאות ויצא שלילי, ולע'נ שבתאי בן ברוך
₪100
אהרן ליפסקר
₪100
דלית ידגר
₪100
משה ורון
₪50
יוסף הנדל
₪36
גכטמן
₪100
נחשון גבעוני
₪56
ANONYMOUS
להתגלות המלך המשיח
₪180
רחלי פרקש
לזכות משפחת פרקש, הצלחה, בריאות, פרנסה בשפע וגאולה עכשיו!
₪200
זליג ושרה גופין
רפואה שלמה ובריאות איתנה
₪54
אלעזר וילהלם
לזכות החתן אברהם והכלה חנה לרגל החתונה בשעטומ"צ
₪50
חיים קוט
₪100
שטרנא שרה
החתן אריה לייב דובער בן דניה והכלה שטרנא שרה בת נחמה
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly