עם ישראל מתאחד למען המשפחה
Campagne principale
עם ישראל מתאחד למען המשפחה
9
קבוצות נרתמו להצלחה
526
תורמים
20
ימים/שעות
₪143
תרומה ממוצעת לשעה
137%
₪50000.00
יעד קמפיין
₪68463
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Mon, January 18, 2021 4 AM UTC

עם ישראל מתאחד למען המשפחה

Read More
À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Read More
עם ישראל מתאחד למען המשפחה
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪50
יוסף יצחק זלמנוב
₪56
anonyme
להתגלות המלך המשיח
₪180
anonyme
לשידוך טוב ומהיר לנחמיה אליעזר בן צפורה חנה .
₪71
anonyme
לרפואת אבישי בן יפה
₪50
חנה אברהם
לזכות צאצאי הרב עובדיה מיפעי שיחיו
₪52
anonyme
קובי בן יהודית
₪100
יוסף יצחק בורגן
₪48
anonyme
לרפואת יאיר בן מלכה יעל בת מלכה רונית בת מלכה נתן צבי בן רות אלחנן יהודה בו ראמה אסנת עזיזה בת שרה בתיה בת רומיה
₪52
עדנה מקמל
לעילוי נשמת מסעוד בן מסעודה וברוך משה בן אליהו
₪18
anonyme
משיח נאו! רפואה שלימה והרבה בריאות וכח לרונית בת ימימה. שאזכה לזיווג הגון משורש נשמתי בקרוב ממש ובקלות.
₪50
זעליג ושרי וולפא
₪180
anonyme
לרפואת הרב מאיר יחיאל בן חגית
₪100
anonyme
לזכות רות בת חנה, אליעזר אריה בן רות, אהרון דוד בן בלומה מלכה, מרים בת רות, ארז גבריאל בן רות, ליטל בת אורלי וכל משפחתם נעמי בת רות, לאה ענבל בת רות.
₪100
Chana Shmerling
לרפואת עמ׳י וגאולה עכשיו!!
עם ישראל מתאחד למען המשפחה
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly