עם ישראל מתאחד למען המשפחה
press to the main campaign
עם ישראל מתאחד למען המשפחה
9
Groups have been harnessed for success
526
תורמים
20
ימים/שעות
₪143
Average contribution per hour
137%
₪50000.00
Campaign Goal
₪68463
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Mon, January 18, 2021 4 AM UTC

עם ישראל מתאחד למען המשפחה

Read More
About the Campaign
More information
Read More
עם ישראל מתאחד למען המשפחה
highest donation
Last donation
popular donation
₪34
Anonymous donation
₪50
יוסף יצחק זלמנוב
₪56
Anonymous donation
להתגלות המלך המשיח
₪180
Anonymous donation
לשידוך טוב ומהיר לנחמיה אליעזר בן צפורה חנה .
₪71
Anonymous donation
לרפואת אבישי בן יפה
₪50
חנה אברהם
לזכות צאצאי הרב עובדיה מיפעי שיחיו
₪52
Anonymous donation
קובי בן יהודית
₪100
יוסף יצחק בורגן
₪48
Anonymous donation
לרפואת יאיר בן מלכה יעל בת מלכה רונית בת מלכה נתן צבי בן רות אלחנן יהודה בו ראמה אסנת עזיזה בת שרה בתיה בת רומיה
₪52
עדנה מקמל
לעילוי נשמת מסעוד בן מסעודה וברוך משה בן אליהו
₪18
Anonymous donation
משיח נאו! רפואה שלימה והרבה בריאות וכח לרונית בת ימימה. שאזכה לזיווג הגון משורש נשמתי בקרוב ממש ובקלות.
₪18
Anonymous donation
₪50
זעליג ושרי וולפא
₪180
Anonymous donation
לרפואת הרב מאיר יחיאל בן חגית
₪100
Anonymous donation
לזכות רות בת חנה, אליעזר אריה בן רות, אהרון דוד בן בלומה מלכה, מרים בת רות, ארז גבריאל בן רות, ליטל בת אורלי וכל משפחתם נעמי בת רות, לאה ענבל בת רות.
₪100
Chana Shmerling
לרפואת עמ׳י וגאולה עכשיו!!
₪100
Anonymous donation
עם ישראל מתאחד למען המשפחה
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly