רגע קסום
82
קבוצות נרתמו להצלחה
1325
תורמים
24
ימים/שעות
₪373
תרומה ממוצעת לשעה
107%
₪200000
יעד קמפיין
₪214874
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, November 19, 2020 9 PM UTC

О КАМПАНИИ
Больше информации
1325 ДОНОРОВ
75 KОМАНД
Высокий вклад
Последнее пожертвование
Популярное пожертвование
₪144
מחזור ס"ה בית רבקה
₪18
Анонимное пожертвование
₪300
דניאל הולנדר
לבראות טובה של ירדנה בת רות
₪54
אסתר גולדשטין
₪50
Анонимное пожертвование
₪100
אליהו ואביגיל גינדי
₪100
רפאל ויוכי לויוב
₪360
ישראל וחנה ספייטר
הצלחה בגו\"ר בכל העניינים
₪100
Анонимное пожертвование
₪100
שבי שניאורסון
לזכות הנכדות של רוז חיה ואדל פייגא עמר.ולזכות הנכדים שלי פרץ צבי ריבקין וזלמן אפרים אהרונסון
₪100
יעקב אבוגוז
₪100
Анонимное пожертвование
₪50
הלפרן
חיה פייגא בת חנה לזיווג הגון
₪100
Анонимное пожертвование
₪180
וולוסוב
₪50
דבורי ינקוביץ
₪50
בייזר
₪50
Анонимное пожертвование
לרפות בני איתי משה אהרון.
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly