רגע קסום
82
קבוצות נרתמו להצלחה
1325
תורמים
23
ימים/שעות
₪389
תרומה ממוצעת לשעה
107%
₪200000
יעד קמפיין
₪214874
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, November 19, 2020 9 PM UTC

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
1325 DONATEURS
75 Groupes
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪144
מחזור ס"ה בית רבקה
₪18
anonyme
₪300
דניאל הולנדר
לבראות טובה של ירדנה בת רות
₪54
אסתר גולדשטין
₪100
אליהו ואביגיל גינדי
₪100
רפאל ויוכי לויוב
₪360
ישראל וחנה ספייטר
הצלחה בגו\"ר בכל העניינים
₪100
anonyme
₪100
שבי שניאורסון
לזכות הנכדות של רוז חיה ואדל פייגא עמר.ולזכות הנכדים שלי פרץ צבי ריבקין וזלמן אפרים אהרונסון
₪100
יעקב אבוגוז
₪100
anonyme
₪50
הלפרן
חיה פייגא בת חנה לזיווג הגון
₪100
anonyme
₪180
וולוסוב
₪50
דבורי ינקוביץ
₪50
בייזר
₪50
anonyme
לרפות בני איתי משה אהרון.
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly