הב' אהרן רוזנפלד
Campagne principale
הב\' אהרן רוזנפלד
99
קבוצות נרתמו להצלחה
4
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
11%
₪1200.00
יעד קמפיין
₪128
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

הב' אהרן רוזנפלד

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
הב' אהרן רוזנפלד
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪50
מאיר שמואל שישא
לשכן היקר והחביב אהרן רוזנפלד
₪10
שמעון רוזנפלד
ברכה והצלחה בכל הענינים
₪50
רכטשפר יצחק
לכבוד כ"ק אדמור שליט"א
₪18
כלל ישראל
לכבוד כ"ק אדמור שליט"א
הב' אהרן רוזנפלד
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly