נחלה עולה בטהרה
1881
DONATEURS
125%
6,014,679 ₪

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
1881 DONATEURS
243 Groupes
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪4800
anonyme
לרפואת הנפש והגוף ולכל הישועות עבור שמואל אליהו בן רפאל ומזל
₪3440
anonyme
לעילוי נשמת ברוריה בת יצחק
₪4400
רפאל וריטה פרץ
לעילוי נשמת שמעון בר תמר ז"ל . לעילוי נשמת אסתר בת סוליקה זל . ולרפואת נעה בת ריטה למשפחת פרץ
₪4000
חיים הגר
₪1900
נווה ומושקי דהרי
₪500
שלום ומושקא דרחי
לזכות משפחת דרחי
₪18000
מתתיהו כהן סעידוב
לע"נ רפאל חי בן בחמל זילפה , לע"נ בחמל זילפה בת שרה
₪4800
מנחם מענדל סעידוב
₪180
anonyme
לזכות שניאור זלמן בן רות.
₪1000
anonyme
ע"יהינדי
₪150
anonyme
לזיווג הגון לכל הרווקים והרווקות שיזכו להתחתן עוד השנה עם זיווגם משורש נשמתם.
₪180
מאיר ותמר ברקו
לזכות כל נחלת הר חב״ד
₪150
רות
ששונה בת תמר
₪180
anonyme
לזכות מאור מנחם בן קרן דבורה
₪4800
פריאל תהילה הרוש
₪160
נאוה מה טוב
₪160
anonyme
₪180
אלחנן כהן
₪4320
anonyme
₪4800
שבח דוד וחנה הולצברג
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly