נחלה עולה בטהרה
246
קבוצות נרתמו להצלחה
1870
תורמים
11
ימים/שעות
₪22619
תרומה ממוצעת לשעה
124%
₪4800000
יעד קמפיין
₪5971509
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, December 3, 2020 9 PM UTC

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Loader
1870 DONATEURS
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪180
מאיר ותמר ברקו
לזכות כל נחלת הר חב״ד
₪150
רות
ששונה בת תמר
₪180
anonyme
לזכות מאור מנחם בן קרן דבורה
₪4800
פריאל תהילה הרוש
₪160
נאוה מה טוב
₪160
anonyme
₪180
אלחנן כהן
₪4320
anonyme
₪4800
שבח דוד וחנה הולצברג
₪1
מאיר
₪4945
דבורי גולדשטיין
לזכות לוי יצחק רוטשטיין ורעייתו שמחה שיחיו, וילידהם, הילה לאה, יהונתן אייל, אפרים ואורי, הצלחה בעל מעשה ידייהם
₪500
anonyme
₪1800
אברהם וחיה בטשוילי
לעילוי נשמת מנשה בן מאיר הנולד מן תמרה
₪3000
בטשוילי תמר
בטשוילי מנשה
₪1800
ראובן ורחל חובל
לעילוי נשמת שרה בת ציפורה ומנשה בן תמר
₪5000
גורביץ דובער
₪260
מרים אנזל
לזכות אסתר בת חנה ומיכאל דוד בן אסתר
₪4800
נטלי ארצי
לזכות עילאי בן נטלי ונהוראי בן נטלי
₪4800
anonyme
₪326
anonyme
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly