משפחת מעטוף
Campagne principale
1877
DONATEURS
125%
5,998,039 ₪

משפחת מעטוף

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
משפחת מעטוף
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪150
רות
ששונה בת תמר
₪160
נאוה מה טוב
₪160
anonyme
₪500
שניאור זלמן כהן
₪280
anonyme
Www.Chanad.am
₪300
שניאור מעטוף
יחי המלך המשיח!
₪100
שלומי מעטוף
₪1200
anonyme
שושנה בת גמר
₪160
Osnat Said
לבריאות ופרנסה- אביגיל יעקוב אביטל מיכל אביתר ודוד
₪180
יפה ושלום מעטוף
לזכות - יפה,רויטל,ליגל,ניצן ושלום
₪30
אס
₪5400
anonyme
לזכות רחל בת שרה ולזכות חנה בת דושנה
₪360
משפחת ערוסי
רפואה שלימה לברכה בוליסה בת רחל
₪200
דויד ושרה שקולניק
משפחת שקולניק ולזכות החייל והחיילת בצבאות ה' . מנחם מענדל ולחיה מושקא
₪500
anonyme
מנחם מענדל משה בן אביגיל , חנה בת אביגיל ,חיה מושקא בת אביגיל ,יוסף יצחק בן אביגיל - לזיווג הגון ,רפואה שלימה לשרה בת בדרה ,מאיר בן רבקה וזכריה בן שרה.
₪400
anonyme
מנחם מענדל משה בן אביגיל, חנה בת אביגיל, חיה מושקא בת אביגיל , יוסף יצחק בן אביגיל לזיווג הגון
₪360
anonyme
זיווג הגון: מנחם מנדל משה בן אביגיל, חנה בת אביגיל
משפחת מעטוף
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly