חב"ד אינפו
Campagne principale
1879
DONATEURS
125%
6,006,439 ₪

חב"ד אינפו

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
חב"ד אינפו
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪100
יאיר איטח
₪250
Ovadia Antian
לזכות התגלות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א נאו ממש
₪104
anonyme
₪30
anonyme
משיח נאו יחי המלך!
₪180
anonyme
₪26
anonyme
הצלחה בכל העניינים
חב"ד אינפו
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly