הרב שבתי מיכלשווילי
Campagne principale
1877
DONATEURS
125%
5,998,039 ₪

הרב שבתי מיכלשווילי

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הרב שבתי מיכלשווילי
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪1800
אברהם וחיה בטשוילי
לעילוי נשמת מנשה בן מאיר הנולד מן תמרה
₪3000
בטשוילי תמר
בטשוילי מנשה
₪1800
ראובן ורחל חובל
לעילוי נשמת שרה בת ציפורה ומנשה בן תמר
₪360
שמואל רסקין בודפשו
לעילוי נשמח הניה רבקה בת אריה זאב
₪36000
שלמה קטלן
₪1184
anonyme
לעילוי נשמת הצדיק, חייל של הרבי, הרב חכם משה מיכאלשווילי, זכותו תעמוד לבניו ולכל משפחתו, יהי מליץ יושר על עם ישראל
₪5400
פתחיה ליפסקר
₪4800
שבח דוד הולצברג
₪3636
אלכסנדר וחנה בן לוי
לעילוי נשמת תמרה בת זרובבל וזילפה,
₪36000
נדלן טק/יעקב בן אהרון
לזכות שמחה וילדיה יצחק, אביגיל, ויעקב, וכל הנכדים למשפחת בן אהרון
₪180
ישראל הלפרין
להצלחת הרב שבתאי מיכאלשווילי שליט"א
₪18000
מנדי ושטערנא חן
₪1440
דב וולף
₪6060
יצחק מורדכיוב
לעילוי נשמת יששכר בן יוסף ובתיה ע"ה, לאה מרוסיה בת שרה ה"ע.
₪1800
משה מיכאלי הרב משיח מיכאלי
לזכות משה בן רבקה לזיווג הגון בקרוב ממש, שמואל בן רבקה לזיווג הגון בקרוב ממש, לבריאות רבקה בת רחל , ובנימין בן תמר, והצלחת כל בני המשפחה,
₪36000
משה טטרואשוילי
לזכות הסבא מיכאל בן שרה , אליהו בן חוה, שמחה בת דינה, משה בן שמחה, מיכאל בן שמחה , אסתר בת שמחה, דינה בת שמחה, חן חוה בת שמחה. לבריאות, לזיווגים טובים, לפרנסה טובה, ולגאולה שלימה , ולעילוי נשמת חוה נני בת מלאכי הנולדת מן אסתר ז" ל, דינה הינה בת חכם יצחק ורחל אשת משה ז"ל , משה בן שמעון חיים וחנה ע"ה
₪1260
תמר מזל ואברהם אריה מיכאלאשוילי
לעילוי נשמת הרב חכם משה מיכאלאשוילי זצ"ל, מיכאל בן סימן טוב בטאשוילי ז"ל , אבישי בן מיכאל ז"ל, לאה בת מרדכי ז"ל , בת ציון בת יוסף ז"ל.
₪6060
מאיר יחזקאל וצביה הולצברג אלעד
לע"נ שלום דובר בן רבקה ברוק ע"ה , ולזכור נשמת ידידינו הרה"ח זלמן ניסן פנחס בן חנה ביילה
₪18000
שמואל ופסיה ברכה טל
לע\"נ אבי משה בן אהרון וחנה ע\"ה, ולזכות שמואל בן דבורה, פסיה ברכה בת חנה, נעמי בת פסיה ברכה, נועם שאול בן פסיה ברכה, יעל מרים בת פסיה ברכה, אהרון בן פסיה ברכה
הרב שבתי מיכלשווילי
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly