דבורי גולדשטיין
לחץ לקמפיין הראשי
דבורי גולדשטיין
246
קבוצות נרתמו להצלחה
24
תורמים
10
ימים/שעות
₪383
תרומה ממוצעת לשעה
77%
₪120000.00
יעד קמפיין
₪91825
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, December 3, 2020 9 PM UTC

דבורי גולדשטיין

יסוד הקיום של שכונת 'נחלת הר-חב"ד' תלוי על בלימה. אתה תקבע את העתיד!

מרכז הטהרה בשכונה, שהוא יסוד הקיום שלה, עומד במצב בלתי אפשרי עד כדי יציאה משימוש. אם לא נתגייס עכשיו, המקום ייסגר חלילה. אסור לנו להמתין יותר!

המקום דורש שיפוץ מהיסוד ושידרוג מקיף, מבחינת התנאים וצרכי הקהילה, באופן מיידי!

מרכז הטהרה פועל במרכז השכונה היא תחת נשיאותו של הרבי וזכתה לאינספור הוראות והדרכות. התוצאה ניכרת באיכות המקום ותושביו ובהתאם לכך גדלה האוכלוסיה ומונה כיום למעלה מ-1,300 משפחות.

ככל שחלפו השנים, לא נעשה כמעט דבר בשיפור תנאי מרכז הטהרה, למרות הצורך המתגבר של תושבי המקום שהתרבו והלכו.

אם לא נתגייס כעת, מרכז הטהרה ההיסטורי עלול לצאת מכדי שימוש והתוצאות יהיו הרות אסון!

ההחלטה נמצאת בידיים שלנו: לשפץ ולשדרג את מרכז הטהרה או לגרום לסגירתו!

בנוסף, מקווה הגברים בשכונה אף הוא נמצא בשלב גמר השלד וזקוק לסיוע דחוף כדי להגיע להשלמתו.

כל יסוד קיום השכונה של הרבי, עומד על בלימה! אסור לנו להמתין יותר!

אל תחכה! תרום עכשיו 'לבנת טהרה׳ לפחות, ותהפוך לשותף ביסוד הקיום של הנחלה של הרבי לזכות נצח לדורי דורות!

הפעם יותר מתמיד, העתיד של הנחל'ה, תלוי בך!


התרומות מוכרות לפי סעיף 46

אודות הקמפיין
מידע נוסף
נחלה עולה בטהרה

יסוד הקיום של שכונת 'נחלת הר-חב"ד' תלוי על בלימה. אתה תקבע את העתיד!

מרכז הטהרה בשכונה, שהוא יסוד הקיום שלה, עומד במצב בלתי אפשרי עד כדי יציאה משימוש. אם לא נתגייס עכשיו, המקום ייסגר חלילה. אסור לנו להמתין יותר!

המקום דורש שיפוץ מהיסוד ושידרוג מקיף, מבחינת התנאים וצרכי הקהילה, באופן מיידי!

מרכז הטהרה פועל במרכז השכונה היא תחת נשיאותו של הרבי וזכתה לאינספור הוראות והדרכות. התוצאה ניכרת באיכות המקום ותושביו ובהתאם לכך גדלה האוכלוסיה ומונה כיום למעלה מ-1,300 משפחות.

ככל שחלפו השנים, לא נעשה כמעט דבר בשיפור תנאי מרכז הטהרה, למרות הצורך המתגבר של תושבי המקום שהתרבו והלכו.

אם לא נתגייס כעת, מרכז הטהרה ההיסטורי עלול לצאת מכדי שימוש והתוצאות יהיו הרות אסון!

ההחלטה נמצאת בידיים שלנו: לשפץ ולשדרג את מרכז הטהרה או לגרום לסגירתו!

בנוסף, מקווה הגברים בשכונה אף הוא נמצא בשלב גמר השלד וזקוק לסיוע דחוף כדי להגיע להשלמתו.

כל יסוד קיום השכונה של הרבי, עומד על בלימה! אסור לנו להמתין יותר!

אל תחכה! תרום עכשיו 'לבנת טהרה׳ לפחות, ותהפוך לשותף ביסוד הקיום של הנחלה של הרבי לזכות נצח לדורי דורות!

הפעם יותר מתמיד, העתיד של הנחל'ה, תלוי בך!


התרומות מוכרות לפי סעיף 46

דבורי גולדשטיין
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪4945
דבורי גולדשטיין
לזכות לוי יצחק רוטשטיין ורעייתו שמחה שיחיו, וילידהם, הילה לאה, יהונתן אייל, אפרים ואורי, הצלחה בעל מעשה ידייהם
₪4720
אוריאל חטם
לזכות ולרפואה מש' חטם
₪80
תרומה אנונימית
לזכות ולרפואה מש' חטם
₪4800
שלמה ומיכל דנה
לברכה והצלחה ובריאות איתנה
₪250
תרומה אנונימית
לרפואת מיכאל אברהם בן חנה רבקה
₪9600
שטערנא שרה רוטשטיין
לזכות חיים ניסים בן אסתר, לעילוי נשמת מאמו רשל
₪18000
תרומה אנונימית
לע"נ מרים הניה בת חיה
₪100
דורה ברנשטיין
₪50
תרומה אנונימית
₪4800
יוסי ופנינה רוטשטיין
לזכות שלמה בן נילי
₪4800
חנה חיים
לזכות משפ חיים ואביטן
₪4800
אברהם ורבקה שקולניק
לזכות אברהם שמחה בן חיה מנדל רבקה בת חוה רחל יצחק בן רבקה חוה רחל בת רבקה מנחם מנדעל בן רבקה מושקא בת רבקה
₪200
משפחת בוטרשוילי
בניי חייא מזונייא כולו רוויחא
₪5000
נועם ואיילה פחימה
לע\\\"נ מנחם בן שלום מהאצרי
₪4800
בנימין וחנה ועקנין
₪200
אלקי
₪100
גדליה כהן
לע"נ ר' יוסף שמואל ב"ר משה שמשון ולזכות אביבה בת יהודית, ישראל בן רבקה לאה, חיה מושקא בת דבורה הניה
₪50
רננה יפה
הדסה חיה מושקא בת רננה רבקה
₪300
תרומה אנונימית
לע"נ חנה בת משה יהודה
₪4800
תרומה אנונימית
לזכות בנימין אהרון בן דנה ורחל מושקא בת ויקטוריה שיינא
דבורי גולדשטיין
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly