בכל עת בכל שעה פותחים צוהר לתורה ולנשמה
454
ДОНОРОВ
120%
300,515 ₪
Цель 250,000 ₪יעד הבונוס החדש 300,000 ₪
О КАМПАНИИ
Больше информации
Read More
Я хочу внести свой вклад:
ILS
$USD
EUR
£GBP
454 ДОНОРОВ
60 KОМАНД
Высокий вклад
Последнее пожертвование
Популярное пожертвование
₪200
Анонимное пожертвование
לעילוי נשמת נעמי בת פרחה
₪5000
דניאל כהן
₪1000
משפחת גבע
₪2400
מאיר גרשט
₪3000
משפחת גבע
₪300
מאיר גולדשטיין
₪500
יצחק רוזנפלד
₪413
עשהאל סדן ואלישבע רחלין
לעילוי נשמת יצחק בן פנחס
₪80
אורי דוד
₪286
Анонимное пожертвование
מרדכי בן איטו. בריאות וזיווג במהרה. להצלחת התורם בכל העניינים בטוב הנראה והנגלה.
₪180
Анонимное пожертвование
לרפואת נתן אבידור בן יהודית ברוריה
₪1000
שי בן צור
₪1000
דוד שמואל
זיווג הגון וחופה בקרוב לאברהם משה בן שמואל
₪3200
נפתלי לווינשטיין
₪432
שלומי כדורי
₪54
בן ציון בוקסר
₪250
גבי ונחמה כהן
₪200
אפל
₪101
אלעד
₪700
אלעזר
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly