בכל עת בכל שעה פותחים צוהר לתורה ולנשמה
64
קבוצות נרתמו להצלחה
449
תורמים
8
ימים/שעות
₪1505
תרומה ממוצעת לשעה
116%
₪250000
יעד קמפיין
₪288915
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, December 31, 2020 11 PM UTC

О КАМПАНИИ
Больше информации
Loader
449 ДОНОРОВ
Высокий вклад
Последнее пожертвование
Популярное пожертвование
₪300
מאיר גולדשטיין
₪500
יצחק רוזנפלד
₪413
עשהאל סדן ואלישבע רחלין
לעילוי נשמת יצחק בן פנחס
₪80
אורי דוד
₪286
Анонимное пожертвование
מרדכי בן איטו. בריאות וזיווג במהרה. להצלחת התורם בכל העניינים בטוב הנראה והנגלה.
₪180
Анонимное пожертвование
לרפואת נתן אבידור בן יהודית ברוריה
₪1000
שי בן צור
₪1000
דוד שמואל
זיווג הגון וחופה בקרוב לאברהם משה בן שמואל
₪3200
נפתלי לווינשטיין
₪432
שלומי כדורי
₪54
בן ציון בוקסר
₪250
גבי ונחמה כהן
₪200
אפל
₪101
אלעד
₪700
אלעזר
₪10000
Анонимное пожертвование
₪180
ניסור וקידוח בבטון POWER
₪200
מנדל כהן
₪975
רפאל מרדכי טולנדו
₪3250
אליהו לוי
להצלחת אליהו לוי ומשפחתו ועילוי נשמת - יום טוב בן אלטון הלוי
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly