בכל עת בכל שעה פותחים צוהר לתורה ולנשמה
64
Groups have been harnessed for success
449
תורמים
8
ימים/שעות
₪1505
Average contribution per hour
116%
₪250000
Campaign Goal
₪288915
The amount we actually obtained
This campaign has been successfully completed
Thu, December 31, 2020 11 PM UTC

A Place
For Torah
And soul

Beit Midrash 'Tiferet Menachem' is located in the heart of Nachlaot, Jerusalem. A place where you feel a warm and open home for everyone that walks in to learn throughout the week, and taste the light of Torah and
Chassidut.

72 Hours

י"ב-ט"ז טבת תשפ"א
27-31/12/2020
Your donation will help strengthen the Bet Midrash and expand all the activities throughout the year.

About the Campaign
More information

A Place
For Torah
And soul

Beit Midrash 'Tiferet Menachem' is located in the heart of Nachlaot, Jerusalem. A place where you feel a warm and open home for everyone that walks in to learn throughout the week, and taste the light of Torah and
Chassidut.

72 Hours

י"ב-ט"ז טבת תשפ"א
27-31/12/2020
Your donation will help strengthen the Bet Midrash and expand all the activities throughout the year.

Loader
449 Donors
highest donation
Last donation
popular donation
₪300
מאיר גולדשטיין
₪500
יצחק רוזנפלד
₪413
עשהאל סדן ואלישבע רחלין
לעילוי נשמת יצחק בן פנחס
₪80
אורי דוד
₪286
Anonymous donation
מרדכי בן איטו. בריאות וזיווג במהרה. להצלחת התורם בכל העניינים בטוב הנראה והנגלה.
₪180
Anonymous donation
לרפואת נתן אבידור בן יהודית ברוריה
₪1000
שי בן צור
₪1000
דוד שמואל
זיווג הגון וחופה בקרוב לאברהם משה בן שמואל
₪3200
נפתלי לווינשטיין
₪432
שלומי כדורי
₪54
בן ציון בוקסר
₪250
גבי ונחמה כהן
₪200
אפל
₪101
אלעד
₪700
אלעזר
₪10000
Anonymous donation
₪180
ניסור וקידוח בבטון POWER
₪200
מנדל כהן
₪975
רפאל מרדכי טולנדו
₪3250
אליהו לוי
להצלחת אליהו לוי ומשפחתו ועילוי נשמת - יום טוב בן אלטון הלוי
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly