מתחברים לקודש
1341
DONADORES
119%
594,869 ₪
META 500,000 ₪יעד הבונוס החדש 600,000 ₪

אודות הקמפיין
MAS INFORMACION
QUIERO CONTRIBUIR:
ILS
$USD
EUR
£GBP
1341 DONADORES
122 EQUIPOS
MAS ALTO
LATEST
POPULAR
₪1296
פנחס מנחם רובינשטיין
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
א נ
לזכות ידיד נפשי המשב"ק שמעון ברים
₪300
הרב אלקריף שליט"א
₪40
פרידמןנתן נתן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪400
ברים יהושע
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
אולמן יוסף מאיר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪40
בקר שמואל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪25
טוויל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
יעקב אינדיג
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
יחזקאל סלומון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪52
שטרן בילה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
גרז יצחק מתניה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
יצחק
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪500
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
יהודה ברונשטיין
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
ברונר יששכר דב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1000
אהרון גרטנר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
אליהו חיון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly