הרב מרדכי אליהו שטרן
לחץ לקמפיין הראשי
1338
תורמים
119%
593,375 ₪
יעד הקמפיין 500,000 ₪יעד הבונוס החדש 600,000 ₪

הרב מרדכי אליהו שטרן

אחרי עשורים בצל הקודש, תחת פאר הודו והדרו של הגאון הגדול, אוהבן של ישראל ועמוד ההלכה, מרן הגרש"א שטרן שליט"א, תושבי מערב בני ברק מנציחים את האחדות של כל העדות והחוגים בשכונה ובוחרים להוקיר ולהכיר טובה ולקחת חלק בהקמת בית של קבע ל'מתיבתא' – השטיבלאך המרכזי של השכונה, בנשיאותו הרמה.

אל המקום ממנו יוצאת תורה והוראה, תל תלפיות שכל הפיות פונות אליו, כל תושבי מערב בני ברק מתאחדים תחת צילו של עמוד האחדות, כדי להגיע אל היעד הנכסף, אשר יאפשר את פתיחת ה'מתיבתא', שבנשיאות מרן הגרש"א שטרן שליט"א.

קמפיין מתחברים אל הקודש, מקיף את כל תושבי מערב בני ברק, מכל העדות והחוגים אשר מוצאים בית תחת אורו של המגדלור, האילן הגדול המאחד את כל העדות והחוגים באהבה אין קץ.

בכוחות משותפים כאיש אחד בלב אחד, כל תושבי מערב בני ברק מתאחדים, יחד שבטי ישראל מקימים בית לה', בני אשכנז ובני עדות המזרח, בני ישיבות ופרחי חסידות, תלמידי חכמים מופלגים ובעלי בתים, זקנים עם נערים נוטלים חלק נצחי בהקמת ה'מתיבתא' השטיבלאך המרכזי בשכונה ולהשלים את המשימה הקדושה בשלימות!

הקמת ה'מתיבתא' השטיבלאך המרכזי של מערב בני ברק, מהווה הכרזה של אחדות לכל המחנה החרדי בארץ הקודש, לאורו של אוהבן של ישראל, כדרך לכל ימי חיינו!


להעברה בנקאית ע"ש "מתיבתא"

בנק פאגי 52
סניף 183
מס חשבון 801941

לבירורים ותרומה במענה אנושי 2381*

אודות הקמפיין
מידע נוסף
מתחברים לקודש

אחרי עשורים בצל הקודש, תחת פאר הודו והדרו של הגאון הגדול, אוהבן של ישראל ועמוד ההלכה, מרן הגרש"א שטרן שליט"א, תושבי מערב בני ברק מנציחים את האחדות של כל העדות והחוגים בשכונה ובוחרים להוקיר ולהכיר טובה ולקחת חלק בהקמת בית של קבע ל'מתיבתא' – השטיבלאך המרכזי של השכונה, בנשיאותו הרמה.

אל המקום ממנו יוצאת תורה והוראה, תל תלפיות שכל הפיות פונות אליו, כל תושבי מערב בני ברק מתאחדים תחת צילו של עמוד האחדות, כדי להגיע אל היעד הנכסף, אשר יאפשר את פתיחת ה'מתיבתא', שבנשיאות מרן הגרש"א שטרן שליט"א.

קמפיין מתחברים אל הקודש, מקיף את כל תושבי מערב בני ברק, מכל העדות והחוגים אשר מוצאים בית תחת אורו של המגדלור, האילן הגדול המאחד את כל העדות והחוגים באהבה אין קץ.

בכוחות משותפים כאיש אחד בלב אחד, כל תושבי מערב בני ברק מתאחדים, יחד שבטי ישראל מקימים בית לה', בני אשכנז ובני עדות המזרח, בני ישיבות ופרחי חסידות, תלמידי חכמים מופלגים ובעלי בתים, זקנים עם נערים נוטלים חלק נצחי בהקמת ה'מתיבתא' השטיבלאך המרכזי בשכונה ולהשלים את המשימה הקדושה בשלימות!

הקמת ה'מתיבתא' השטיבלאך המרכזי של מערב בני ברק, מהווה הכרזה של אחדות לכל המחנה החרדי בארץ הקודש, לאורו של אוהבן של ישראל, כדרך לכל ימי חיינו!


להעברה בנקאית ע"ש "מתיבתא"

בנק פאגי 52
סניף 183
מס חשבון 801941

לבירורים ותרומה במענה אנושי 2381*

אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הרב מרדכי אליהו שטרן
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪100
תרומה אנונימית
₪180
Rafael Antaki
₪180
יענקי הורוביץ
₪3500
אריה ברמן ומוטי בקסט
לכבוד הרב מרדכי שטרן
₪3289
אריה ברמן ומוטי בקסט
לכבוד הרב מרדכי שטרן
₪100
הורביץ דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10000
הרב אריאל שוייגר (שפי)
לענ מרת רבקה בת הרהג רבי פנחס עה ולרפואת אמ הרר יעקב שרגא בן רבקה
₪1800
מרדכי אליהו שטרן
לרפואת יוסף בן שרה רבקה
₪1000
Eli Frankel
₪9600
בעילום שם
לסייעתא דשמיא בכל העניינים
₪16000
הנגיד הרבני המפואר הרב יעקב שוויגער שליט"א
לכבוד כ\"ק מרן רבינו הגאב\"ד שליט\"א
₪120
תרומה אנונימית
₪360
גם אנחנו רוצים גן עדן
לזכות מורינו ורבינו שליט"א
₪90
אלן
אילנה בת אסתר
₪200
יעקב ירוסלבסקי
₪1800
Moish kugler
₪90
תרומה אנונימית
לעילוי נשמת ורדה בת קציעה
₪2
אורזל דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪101
דוד פרידלנדר
הרב מרדכי אליהו שטרן
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly