אפרים בורנשטין
לחץ לקמפיין הראשי
1341
תורמים
119%
594,869 ₪
יעד הקמפיין 500,000 ₪יעד הבונוס החדש 600,000 ₪

אפרים בורנשטין

אחרי עשורים בצל הקודש, תחת פאר הודו והדרו של הגאון הגדול, אוהבן של ישראל ועמוד ההלכה, מרן הגרש"א שטרן שליט"א, תושבי מערב בני ברק מנציחים את האחדות של כל העדות והחוגים בשכונה ובוחרים להוקיר ולהכיר טובה ולקחת חלק בהקמת בית של קבע ל'מתיבתא' – השטיבלאך המרכזי של השכונה, בנשיאותו הרמה.

אל המקום ממנו יוצאת תורה והוראה, תל תלפיות שכל הפיות פונות אליו, כל תושבי מערב בני ברק מתאחדים תחת צילו של עמוד האחדות, כדי להגיע אל היעד הנכסף, אשר יאפשר את פתיחת ה'מתיבתא', שבנשיאות מרן הגרש"א שטרן שליט"א.

קמפיין מתחברים אל הקודש, מקיף את כל תושבי מערב בני ברק, מכל העדות והחוגים אשר מוצאים בית תחת אורו של המגדלור, האילן הגדול המאחד את כל העדות והחוגים באהבה אין קץ.

בכוחות משותפים כאיש אחד בלב אחד, כל תושבי מערב בני ברק מתאחדים, יחד שבטי ישראל מקימים בית לה', בני אשכנז ובני עדות המזרח, בני ישיבות ופרחי חסידות, תלמידי חכמים מופלגים ובעלי בתים, זקנים עם נערים נוטלים חלק נצחי בהקמת ה'מתיבתא' השטיבלאך המרכזי בשכונה ולהשלים את המשימה הקדושה בשלימות!

הקמת ה'מתיבתא' השטיבלאך המרכזי של מערב בני ברק, מהווה הכרזה של אחדות לכל המחנה החרדי בארץ הקודש, לאורו של אוהבן של ישראל, כדרך לכל ימי חיינו!


להעברה בנקאית ע"ש "מתיבתא"

בנק פאגי 52
סניף 183
מס חשבון 801941

לבירורים ותרומה במענה אנושי 2381*

אודות הקמפיין
מידע נוסף
מתחברים לקודש

אחרי עשורים בצל הקודש, תחת פאר הודו והדרו של הגאון הגדול, אוהבן של ישראל ועמוד ההלכה, מרן הגרש"א שטרן שליט"א, תושבי מערב בני ברק מנציחים את האחדות של כל העדות והחוגים בשכונה ובוחרים להוקיר ולהכיר טובה ולקחת חלק בהקמת בית של קבע ל'מתיבתא' – השטיבלאך המרכזי של השכונה, בנשיאותו הרמה.

אל המקום ממנו יוצאת תורה והוראה, תל תלפיות שכל הפיות פונות אליו, כל תושבי מערב בני ברק מתאחדים תחת צילו של עמוד האחדות, כדי להגיע אל היעד הנכסף, אשר יאפשר את פתיחת ה'מתיבתא', שבנשיאות מרן הגרש"א שטרן שליט"א.

קמפיין מתחברים אל הקודש, מקיף את כל תושבי מערב בני ברק, מכל העדות והחוגים אשר מוצאים בית תחת אורו של המגדלור, האילן הגדול המאחד את כל העדות והחוגים באהבה אין קץ.

בכוחות משותפים כאיש אחד בלב אחד, כל תושבי מערב בני ברק מתאחדים, יחד שבטי ישראל מקימים בית לה', בני אשכנז ובני עדות המזרח, בני ישיבות ופרחי חסידות, תלמידי חכמים מופלגים ובעלי בתים, זקנים עם נערים נוטלים חלק נצחי בהקמת ה'מתיבתא' השטיבלאך המרכזי בשכונה ולהשלים את המשימה הקדושה בשלימות!

הקמת ה'מתיבתא' השטיבלאך המרכזי של מערב בני ברק, מהווה הכרזה של אחדות לכל המחנה החרדי בארץ הקודש, לאורו של אוהבן של ישראל, כדרך לכל ימי חיינו!


להעברה בנקאית ע"ש "מתיבתא"

בנק פאגי 52
סניף 183
מס חשבון 801941

לבירורים ותרומה במענה אנושי 2381*

אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
אפרים בורנשטין
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪18
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
ברוך לוק
נועה בת חיה לזווג הגון
₪20
בנימין
חיים אליעזר בן ציון בן בלה לזווג הגון אסתר בת בלה לזווג הגון
₪50
אליעזר צולק
משה בן שושנה חוה לזווג הגון שלמה בן נורית מרים לרפואה שלימה
₪50
התלמיד הרב אברהם צבי רוטמן
מאטל גולדה בת מלו לברכה ולישועה
₪1
מ. דרבקין
להצלחה בלימוד התורה
₪100
כלל ישראל
להצלחת הבחור החשוב וולאמרק
₪10
יוסף טאוב
₪4
לנדאו
₪1296
מרת לאה רוזנבלט שתחי'
להתפלל על דינה בת רחל חיה לאה לרפוש במהרה - רחל חיה לאה בת חווה לסייעתא דשמיא - דוד משה בן רחל חיה לאה וזו\' רות חיה ריזל בת מרים - ישי ראובן בן רחל חיה לאהלסייעתא דשמיא
₪20
הילד שמעון לייפער בן הרה"צ רבי מאיר שליט"א
ששמחת החתונה של אחי הרב אהרן יחיאל יעבור בשלום ובשלווה
₪200
משה הימלפרב
₪40
בעילום שם
₪50
מרת אסתי שוורץ שתחי'
₪120
שמואל קליין
₪50
שאול כהן
לענ יצחק בן אסתר
₪100
ישראל משה פשיטיק
₪50
נחמיה בורנשטיין
לכבוד יהודה בורנשטיין
₪5
טליה גולדשטיין
₪100
משפחת אסרף
להצלחת המשפחה
אפרים בורנשטין
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly