בית חב"ד מזכרת בתיה
2
קבוצות נרתמו להצלחה
529
תורמים
1
ימים/שעות
₪15385
תרומה ממוצעת לשעה
103%
₪360000
יעד קמפיין
₪369244
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, September 17, 2020 7 PM UTC

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
529 DONATEURS
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪360
תרצה ג'יילס
ידין יהודה בן ציפורה
₪80
anonyme
₪200
עידן ההורות בעמ
₪100
דניאל הינדי
אברהם בן פריחה עזיזה בת מימה
₪360
anonyme
לעילוי נשמת נוריאל למאי
₪200
anonyme
לעילוי נשמת משה בן ריינה
₪120
anonyme
תומך ומחזק
לזכות נתנאל ואילנה אומנסקי
₪360
anonyme
לרפואת כל חולי עמו ישראל ולעילוי נשמות כלל ישראל שנפטרו
₪100
מנחם מענדל ומיכל דרחי
לזכות התגלות הרבי מלך המשיח שליט"א
₪72
anonyme
לעילוי נשמת אמי ואבי הסבים והסבות ז"ל
₪720
משפחת רוזן
תורם באהבה
להתגלות הרבי מה"מ שליט"א נאו!
₪72
שמואל גרומך
₪360
מענדי ומוסי פרידמן
₪60
anonyme
להתגלות הרבי מלך המשיח שליט"א נאו!
₪360
גולד
שנה טובה ומתוקה לכל המשפחה!
₪2340
מזל ואשר סאנאניס
תכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. שנה טובה ומתוקה.אמן.
₪108
דניאל הירש
₪360
anonyme
₪60
אופיר שוורץ
תורם באהבה
₪200
אהד