מצילים לדורות
66
קבוצות נרתמו להצלחה
570
תורמים
17
ימים/שעות
₪1869
תרומה ממוצעת לשעה
102%
₪750000
יעד קמפיין
₪762740
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, February 25, 2021 11 AM UTC

אודות הקמפיין
MAS INFORMACION
570 DONADORES
66 EQUIPOS
MAS ALTO
LATEST
POPULAR
₪720
ANONYMOUS
להצלחת אריאל ויהונתן בני משה ולפרנסה טובה לקניית דירה
₪150
הרב ישראל יגאלי
להצלחה בכל העיניינים
₪80
טראב ניסים
להצלחה בכל העיניינים
₪100
מוליה איתי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪2
קולומבוס אלחנן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1
אברהם דויטש
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪432
אביחי שרעבי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
הרב אברהם שטרק
₪3600
אלמוג
₪300
תמר בדיחי
לזיווג הגון חנה יונה בת תמר
₪200
ANONYMOUS
מיכל שרה בת שרונה- זיווג
₪72
נחמיה
₪30
אלי פרקש
מוקדש לרב יעקב אלטרמן בהערכה והערצה!!!
₪255
ישי בדיחי
הצלחה בכל
₪150
פרנקל יששכר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
ראובן פרומר
לכבוד ר יעקב אלטרמן ולהצלחה לפרט ולכלל
₪60
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
איתי כהן
לכבוד ידידי הדגול ברוך הכשרונות הרב בנימין גרינפלד שיזכה להמשיך להרביץ תורה ויראה לעדרים
₪1260
טובי נוסבוים
לזיווג הגון לפנחס מנחם בן שושנה גישא רייזל
₪50
עמנואל אדלר
לכבודו של הרב שאול איש רב הפעלים. וכמובן לכבוד יום ההולדת שלך..
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly