תנו עוז - תולדות אהרון
980
DONORS
121%
1,516,039 ₪

תנו עוז - תולדות אהרון

Read More
About the Campaign
More information
תנו עוז - תולדות אהרון
Read More
ILS
$USD
EUR
£GBP
980 DONORS
76 Groups
highest donation
Last donation
popular donation
₪20
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
ווייסמאן אליהו צבי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
ווייסמאן אליהו צבי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪400
שמעון קעלער
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
סמט זעליג
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
ראובן בראון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪52
ברוין ראובן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪52
ברוין ראובן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪52
ברוין ראובן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪227
יעקב פרץ היללמאן
₪584
Anonymous donation
₪325
קרויס
₪162
פערל קרויס
₪117
חיים לעפקאוויטש
₪584
יהודה מילעער
₪1623
Anonymous donation
₪300
נפתלי הערצקא
₪500
נפתלי הערצקא שטיינבערגער
₪2592
שמואל סאקס
₪52
מרדכי הערבסט
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Loader
תנו עוז - תולדות אהרון
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly