הילדים של יצחק האחריות של כולנו
הילדים של יצחק האחריות של כולנו
81
קבוצות נרתמו להצלחה
616
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
102%
₪150000
יעד קמפיין
₪153210
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

הילדים של יצחק האחריות של כולנו

טרגדיה : מגפת הקורונה לקחה ממשפחת קמרי את אב המשפחה יצחק והותירה אותם המומים ומזועזעים לצד חובות כבדים.

מטה לחמם נשבר – האב נפטר ואם המשפחה פוטרה מעבודתה. כשבבית נותרו שישה יתומים שעוד לא נישאו וכשהחובות רובצים ונערמים אין להם אלא לפנות ללב שלכם. עם ישראל 'ערבים' זה לזה . לא נשאיר את משפחת קמרי לבד!

בוקעת את כל הרקיעים: בכל ערב שבת בשעת הדלקת הנרות האלמנה תתפלל על כל התורם 100 ש"ח לחודש למשך שנה ומעלה, לברכה והצלחה שפע ובריאות בכל המצטרך.

 

***

אודות הקמפיין
מידע נוסף
הילדים של יצחק האחריות של כולנו

טרגדיה : מגפת הקורונה לקחה ממשפחת קמרי את אב המשפחה יצחק והותירה אותם המומים ומזועזעים לצד חובות כבדים.

מטה לחמם נשבר – האב נפטר ואם המשפחה פוטרה מעבודתה. כשבבית נותרו שישה יתומים שעוד לא נישאו וכשהחובות רובצים ונערמים אין להם אלא לפנות ללב שלכם. עם ישראל 'ערבים' זה לזה . לא נשאיר את משפחת קמרי לבד!

בוקעת את כל הרקיעים: בכל ערב שבת בשעת הדלקת הנרות האלמנה תתפלל על כל התורם 100 ש"ח לחודש למשך שנה ומעלה, לברכה והצלחה שפע ובריאות בכל המצטרך.

 

***

Loader
616 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪800
איתי קפ
₪200
תרומה אנונימית
לרפואת לאה ציפורה בת ענבל אינגה
₪180
תרומה אנונימית
בריאות שלמה ושמחה
₪101
תרומה אנונימית
₪380
אתי ויוסי חביה
כפרות למשפחת חביה אתי בת אביגיל יוסף בן רחל יהונתן יואב יותם מאיה יהלי בני אתי הדסה ועפרי עפריאל בת אביגיל שתמצא זיווג מוצלח טוב ומאושר עוד השנה בע"ה
₪180
תרומה אנונימית
סלימן בן יחיא
₪360
תרומה אנונימית
₪345
חדוה גל
לעילוי נשמת משה בן לונה
₪100
סגלית
לזכות סגלית בת נעמי
₪100
אליעזר
₪380
תרומה אנונימית
הרך הנולד בן אחינעם ומידן
₪600
תרומה אנונימית
לזיבוג ריטה בת אנה
₪180
יאיר רומח
זיווג מוצלח לבת לי בת אלגייה אילנה
₪180
תרומה אנונימית
נפטרי מחלת הקורונה
₪180
יאיר רומח
זיווג מוצלח לנינה בת אלג׳יה אילנה
₪20
תרומה אנונימית
לעילוי נשמה אירן ציונה בת זולייכה
₪58
תרומה אנונימית
לע"נ ר' עזריאל ראש הברזל, שהיום יום פטירתו
₪500
אפרים ברויאר
₪72
Anat Talmud
Rina Lucille bas Riva Rus
₪72
בצלאל ראטה
לזכות הלל חיים בן יונת לזיווג הגון ולבצלאל ישראל יואל בן רבקה ויונת בת ברינה לשלום בית
הילדים של יצחק האחריות של כולנו
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly