משפחת קמרי
692
DONATEURS
109%
164,247 ₪
OBJECTIF 150,000 ₪

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Loader
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
692 DONATEURS
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪50
anonyme
בריאות הגוף והנפש
₪25
anonyme
בריאות הנפש והגוף אמירה גמבש
₪150
רוז כהן
להצלחת ולזכות אלמנת יצחק וילדיהם. להצלחת וזכות משפחת כהן רוז אליאב והילדים . לרפואת מנשה בן ברכה ומלכה בת שושנה רוזה
₪180
anonyme
₪400
anonyme
לרפואה שלמה ואריכות ימים ליוסף חיים חן נחום בן מרים
₪180
רינת בר און
בריאות ואריכות ימים לאסתר בת רוזה, בן ציון בן רינה
₪100
אסיף לוי
עדן ז״ל בת גילה
₪18
anonyme
זרע קודש והצלחה בכל לכל לתורמים
₪20
שאינה ויצמן
לאחי אוריאן ישראל יצחק שיחזור בתשובה והשם יתברך ישמור עליו בצבא
₪150
קלוד גדג
ויאולט גדג בת גילט גדג
₪360
Gerard Tapiero
₪100
anonyme
זיווגים בריאות
₪432
anonyme
₪101
ערן אמסלם
₪2000
אסף כהן
לירן אשר בן רחל
₪100
anonyme
שאזכה לבית משלי שבו תשרה ברכה ורצון ה'
₪50
ענבל סלע
₪380
anonyme
לעילוי נשמת מאיה בת זלמן ז''ל
₪26
anonyme
חביבה בת אסתר לעילוי נשמת
₪36
דוד חזן
לעלוי נשמת אבי המנוח אבשלום ז"ל בן שמחה ז"ל
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly