123
8579
תורמים
זמן שנותר
ימים
19%
189,647 ₪
יעד הקמפיין 999,999 ₪

123

אודות הקמפיין
מידע נוסף
123
Loader
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
8579 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪10
Johd Doe
₪5
frgeert
234234
₪10
Johd Doe
₪10
Johd Doe
₪24
Johd Doe
₪11
Johd Doe
₪11
Johd Doe
₪10
Johd Doe
₪1
Johd Doe
₪10
Johd Doe
₪5
Johd Doe
₪5
Johd Doe
₪5
Johd Doe
₪5
Johd Doe
₪5
Johd Doe
₪11
Johd Doe
₪12
Johd Doe
₪7
Johd Doe
₪3
Johd Doe
₪22
Johd Doe
123
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly