קבוצת מענדי""""
לחץ לקמפיין הראשי
8579
תורמים
זמן שנותר
ימים
19%
189,647 ₪
יעד הקמפיין 999,999 ₪

קבוצת מענדי""""

אודות הקמפיין
מידע נוסף
123
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
קבוצת מענדי""""
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪15
קיעריל
₪12
קיריל לברישב
₪235
קיריריל
₪12
קיריל לברישב
₪235
קיריריל
₪15
קיעריל
₪235
קיריריל
₪12
קיריל לברישב
₪15
קיעריל
₪235
קיריריל
₪12
קיריל לברישב
₪15
קיעריל
₪235
קיריריל
₪12
קיריל לברישב
₪15
קיעריל
₪12
קיריל לברישב
₪12
קיריל לברישב
₪235
קיריריל
₪235
קיריריל
₪12
קיריל לברישב
קבוצת מענדי""""
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly