ישיבת דרכי איש
566
DONORS
84%
606,303 ₪
About the Campaign
More information
Read More
CHOOSE YOUR SPONSORSHIP BELOW:
ILS
$USD
EUR
£GBP
566 DONORS
98 Groups
6 Groups
highest donation
Last donation
popular donation
₪1440
אביגיל הירשפלד
לעלוי נשמת צבי שמואל בן יעקב חיים
₪200
עובד אבוש
₪52
בן דוד ניר נריה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪280
אופיר חן
הדס חן ואסף רפאל חן
₪150
גילעד ליפשיץ
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪40
אלחנן גרדנר
שיהיה הרבה הצלחה וס''ד בכל!
₪1000
רבקה ודניאל קהת
לזכות דוד מיכאל משה ויצחק קהת להצלחה בלימודים ולהצליח בכל אשר יפנו. ולעילוי נשמת מרדכי צבי בן דוד ז"ל ויעקב בן וואלי ז"ל.
₪20
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
דן לוי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
זוהר דוד
₪70
אידלברג משה
₪100
דוד משה ויהודית
להצלחת משה בן רחל ענת ויהודית ברכה בת עליזה
₪5
דוד ראובן יוסף
להתמדה בלימוד
₪50
דניאל
₪65
דוד אלחנן
₪100
קמיל שושנה
₪50
שטיינמן בן-ציון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪177
אליהו ואביטל בן יעקב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪4
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪360
יעקב ניו
Loader
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly