ביאלה
2127
DONADORES
89%
3,542,451 ₪
META 4,000,000 ₪
אודות הקמפיין
MAS INFORMACION
Read More
QUIERO CONTRIBUIR:
ILS
$USD
EUR
£GBP
2127 DONADORES
170 EQUIPOS
MAS ALTO
LATEST
POPULAR
₪101
ויטל חי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪4800
לנציצקי יוסף דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪28
ANONYMOUS
לרפואת כל חולי ישראל
₪100
סילבר בן ציון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
מונדרר שמחה בונם
לכבוד חברותא שלי כמעט לשעבר.
₪16
עקיבא בן אסתר ליבא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
נפתלי טירר
לזכות גיסי המיוחד המסור בלו"נ לרבה שליטא
₪250
חיים מאיר פרנקל
לכבוד הרב דוד רובינשטיין מגדולי העסקנים בדורינו
₪100
טויסיג צבי אלימלך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
שמוליק
לכבוד זלמן לייב צ'ימון
₪1200
רחל הירש
לחיים טובים ברוך אברהם בן רחל פריידל
₪60
חנניה מנס
הפרסום. וגיסי ישכר קנטור
₪10
בוקסבוים ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪40
פריזנד אלימלך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
בנימין ברים
לאחי היקר בהצלחה במצ'ינג
₪150
אפרת הס
₪180
ANONYMOUS
לעילוי נשמת ארנון בן ישעיהו
₪50
מאירוביץ אפרים פישל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
משה מכלוף
לרפואת תמר בת מרים. משה בן אסתר, זיווג הגון לזיו בן תמר,יצחק בן תמר.
₪5
אלטר חיים בידרמן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly