ביאלה
2128
DONORS
89%
3,542,651 ₪
GOAL 4,000,000 ₪
About the Campaign
More information
Read More
CHOOSE YOUR SPONSORSHIP BELOW:
ILS
$USD
EUR
£GBP
2128 DONORS
170 Groups
highest donation
Last donation
popular donation
₪200
שמעון מאיר פריד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪101
ויטל חי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪4800
לנציצקי יוסף דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪28
Anonymous donation
לרפואת כל חולי ישראל
₪100
סילבר בן ציון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
מונדרר שמחה בונם
לכבוד חברותא שלי כמעט לשעבר.
₪16
עקיבא בן אסתר ליבא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪150
נפתלי טירר
לזכות גיסי המיוחד המסור בלו"נ לרבה שליטא
₪250
חיים מאיר פרנקל
לכבוד הרב דוד רובינשטיין מגדולי העסקנים בדורינו
₪100
טויסיג צבי אלימלך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
שמוליק
לכבוד זלמן לייב צ'ימון
₪1200
רחל הירש
לחיים טובים ברוך אברהם בן רחל פריידל
₪60
חנניה מנס
הפרסום. וגיסי ישכר קנטור
₪10
בוקסבוים ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪40
פריזנד אלימלך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
בנימין ברים
לאחי היקר בהצלחה במצ'ינג
₪150
אפרת הס
₪180
Anonymous donation
לעילוי נשמת ארנון בן ישעיהו
₪50
מאירוביץ אפרים פישל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪200
משה מכלוף
לרפואת תמר בת מרים. משה בן אסתר, זיווג הגון לזיו בן תמר,יצחק בן תמר.
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly