הר"ר ישראל חונא טויסיג
Campagne principale
2132
DONATEURS
102%
3,552,667 ₪
OBJECTIF 3,500,000 ₪יעד הבונוס החדש 4,000,000 ₪

הר"ר ישראל חונא טויסיג

Read More
À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Read More
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הר"ר ישראל חונא טויסיג
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪11
בוקסבוים ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪16
עקיבא בן אסתר ליבא
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
בוקסבוים ישראל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪268
ישראל חונה טוסיג
₪1
אלטר חיים בידרמן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
יוסי ברבר
לע"נ מרת שרה בת ר' שלמה ע"ה. שחוני מבקש אי אפשר לסרב
₪50
הרה"צ ר' איתמר מאיר אברהם אביש ווייס שליט"א
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
ירחמיאל צבי אונגער
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪146
דוד מתתיהו טויסיג בן הרה"צ ר' שמעון אליעזר שליט"א
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪30
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
שמחה בונם אליעזר דנציגר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪20
דוד כהן - אלכסנדר
₪50
הרה"צ ר' יוסף חיים שיינברגר אב"ד דקהל חסידי אשלג א
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
הר"ר יעקב ברגר שליט"א
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
הר"ר בנימין יצחק אייזיק ברגר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
יקותיאל צבי אלימלך בינדר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪101
הרה"ג ר' אברהם צבי מייזליק שליט"א
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪5000
למען כבוד בית ביאלה - תושבי קוממיות
הר"ר ישראל חונא טויסיג
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly