הר"ר זלמן לייב שימון
Campagne principale
2132
DONATEURS
102%
3,552,667 ₪
OBJECTIF 3,500,000 ₪יעד הבונוס החדש 4,000,000 ₪

הר"ר זלמן לייב שימון

Read More
À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Read More
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הר"ר זלמן לייב שימון
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪100
שמוליק
לכבוד זלמן לייב צ'ימון
₪10
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
אריה שטרן
לזכות אריה לייב בן עטיא
₪50
מנדי גוטליב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
חזקי שימון
לאח היקר אנו מוקירים לך
₪180
משה אריה שימון
עלה והצלח!
₪250
בעילום שם
להצלחה וברכה
₪4800
זלמן לייב שימון
לע\"נ אמי מורתי ריזל בת יוסף שלמה
₪500
הרב יצחק שימון
לכבוד בני היקר
₪72
בן ציון יגר בהערכה רבה לעסקן הדגול
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
שמעון אליעזר טויסיג
לידיד היקר מכל
₪50
שמעון הופמן
₪50
ארון זאב טהלר
₪101
ידידך בלב ובנפש
לזכות זלמן לייב היקר ותודה על כל מה שעזרת לי
₪100
יעקב שימון
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪180
אברהם ברוך שימון
לזכות אחי היקר
₪180
הרב לייבל רייניץ
לזכות חותני היקר
₪52
שלוימי אוורבוך
האיש הנכון בזמן הנכון ר' זלמן לייב שיחי', ימלא ה' כל משאלותיך.
₪100
Gershy Israeli
לזכות ידידי היקר לשנה טובה ומתוקה כדבש
₪100
אלימלך
לע"נ ריזל בת יוסף שלמה
הר"ר זלמן לייב שימון
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly