הר"ר דוד מתתיהו יונג
Campagne principale
2132
DONATEURS
102%
3,552,667 ₪
OBJECTIF 3,500,000 ₪יעד הבונוס החדש 4,000,000 ₪

הר"ר דוד מתתיהו יונג

Read More
À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Read More
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הר"ר דוד מתתיהו יונג
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪18
צבי יעקב שטערן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
בעריש קלצקי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
דוד יונג
לכבוד כק רבינו שליטא
₪780
דוד יונג
לכבוד כק מרן רבינו שליטא ולהצלחה בכל הענינים
₪20
זילבער
₪20
שווימר
₪55
ישראל רבינוביץ
₪26
יצחק אייזיק המאירי
לבן דוד אי אפשר לסרב..
₪340
מוסדות עמרם חסידה
לעילו נשמת רבינו הקדוש והטהור דוד מתתיהו בן רבינו הק\' והטהור יחיאל יהושע זצקלל\"ה
₪1080
דרור הויזמן
לכבוד ר דוד היקר
₪50
שטרנברג
₪1930
שטיבלאך נחלת עקיבא
₪2000
כולל עמרם חסידא
₪151
שטיבלאך בעלזא
₪50
ישראל דוד וינגרטן
לאחייני הצדיק והחשוב
₪20
צוקרמן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
גרליץ
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
ויסבלום ברוך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪30
לוינגר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
הר"ר דוד מתתיהו יונג
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly