הר"ר דוד מתתיהו יונג
press to the main campaign
2133
DONORS
102%
3,555,667 ₪
GOAL 3,500,000 ₪The new bonus target 4,000,000 ₪

הר"ר דוד מתתיהו יונג

Read More
About the Campaign
More information
Read More
CHOOSE YOUR SPONSORSHIP BELOW:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הר"ר דוד מתתיהו יונג
highest donation
Last donation
popular donation
₪18
צבי יעקב שטערן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
בעריש קלצקי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
דוד יונג
לכבוד כק רבינו שליטא
₪780
דוד יונג
לכבוד כק מרן רבינו שליטא ולהצלחה בכל הענינים
₪20
זילבער
₪20
שווימר
₪55
ישראל רבינוביץ
₪26
יצחק אייזיק המאירי
לבן דוד אי אפשר לסרב..
₪340
מוסדות עמרם חסידה
לעילו נשמת רבינו הקדוש והטהור דוד מתתיהו בן רבינו הק\' והטהור יחיאל יהושע זצקלל\"ה
₪1080
דרור הויזמן
לכבוד ר דוד היקר
₪50
שטרנברג
₪1930
שטיבלאך נחלת עקיבא
₪2000
כולל עמרם חסידא
₪151
שטיבלאך בעלזא
₪50
ישראל דוד וינגרטן
לאחייני הצדיק והחשוב
₪20
צוקרמן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪50
גרליץ
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪18
ויסבלום ברוך
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪30
לוינגר
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
הר"ר דוד מתתיהו יונג
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly