הר"ר שלמה פנחס יונג
Campagne principale
2132
DONATEURS
102%
3,552,667 ₪
OBJECTIF 3,500,000 ₪יעד הבונוס החדש 4,000,000 ₪

הר"ר שלמה פנחס יונג

Read More
À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Read More
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הר"ר שלמה פנחס יונג
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪150
שמואל קיבל
₪50
ישראל דוד וינגרטן
לגיסי הצדיק והחשוב חתנו הגדול ומחמד עיניו של רבי פישל זצ"ל
₪20
יהודה אריה ארשטר
₪40
חבר טוב
₪60
דוד גוקבצקי שכן טוב
₪60
יצחק יונג
₪50
יהושע גולדברג
₪200
הרה"ג מג"ש מאורות םהדף היומי משה קובלסקי
₪200
אליהו ערב
לכבוד הגבאי המסור לביהמ\"ד
₪180
שלמה נויבריט
לכבוד הגבאי
₪101
חיים רוטנשטיין
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
יהושע קרויזר
₪20
יהושע גרוס
₪50
דוד קסטנבוים
לכבוד הגבאי המסור
₪50
מיכאל דיין
₪100
הרה"ג ראש ישיבת קריית מלך ר' שלמה קנייבסקי שליט"א
₪180
רוזנברג זאב
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
שלום טפלר
₪100
שמואל דוד פרנקפורט
₪20
יעקב בלך
הר"ר שלמה פנחס יונג
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly