הר"ר אברהם זייבלד
לחץ לקמפיין הראשי
2132
ДОНОРОВ
102%
3,552,667 ₪
Цель 3,500,000 ₪יעד הבונוס החדש 4,000,000 ₪

הר"ר אברהם זייבלד

Read More
О КАМПАНИИ
Больше информации
Read More
Я хочу внести свой вклад:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הר"ר אברהם זייבלד
Высокий вклад
Последнее пожертвование
Популярное пожертвование
₪50
אסת
₪18
Анонимное пожертвование
₪84
אסתר זייבלד
₪180
רבקה ורטנטייל
לזיווג. הגון לרחל הדסה בת אסתר חיה ריבה
₪30
אדל פרידמן
₪100
מוטי גולשמיד
לזיוג הגון בקרוב והצלחה בעל הענינים
₪50
Анонимное пожертвование
₪100
בעילום שם
₪20
רכניצר
₪20
אלחנן לרר
₪72
צביקה פאלוך
לזכות צבי מאיר בן אילה נחמה בת רבקה שיינדיל בריאות פרנסה נחת פרנסה
₪100
יהודית
₪50
משה רוטמן
לאברהמי התותח
₪50
שמחה קלינגמן
₪50
אברהם יצחק סגל
לכבוד גיסי היקר
₪1
Анонимное пожертвование
כל 'שקל' יעזור ..
₪18
גינצבורג אברהם משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
ישראל קולדצקי
₪50
Анонимное пожертвование
לאחי היקר
₪18
הרב א. רוזן
לעילו נשמת אדונינו מורינו ורבינו בעל הלהבת דוד
הר"ר אברהם זייבלד
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly