הר"ר אברהם זייבלד
Campagne principale
2132
DONATEURS
102%
3,552,667 ₪
OBJECTIF 3,500,000 ₪יעד הבונוס החדש 4,000,000 ₪

הר"ר אברהם זייבלד

Read More
À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Read More
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הר"ר אברהם זייבלד
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪50
אסת
₪18
anonyme
₪84
אסתר זייבלד
₪180
רבקה ורטנטייל
לזיווג. הגון לרחל הדסה בת אסתר חיה ריבה
₪30
אדל פרידמן
₪100
מוטי גולשמיד
לזיוג הגון בקרוב והצלחה בעל הענינים
₪50
anonyme
₪100
בעילום שם
₪20
רכניצר
₪20
אלחנן לרר
₪72
צביקה פאלוך
לזכות צבי מאיר בן אילה נחמה בת רבקה שיינדיל בריאות פרנסה נחת פרנסה
₪100
יהודית
₪50
משה רוטמן
לאברהמי התותח
₪50
שמחה קלינגמן
₪50
אברהם יצחק סגל
לכבוד גיסי היקר
₪1
anonyme
כל 'שקל' יעזור ..
₪18
גינצבורג אברהם משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
ישראל קולדצקי
₪50
anonyme
לאחי היקר
₪18
הרב א. רוזן
לעילו נשמת אדונינו מורינו ורבינו בעל הלהבת דוד
הר"ר אברהם זייבלד
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly