הר"ר אברהם זייבלד
press to the main campaign
2132
DONORS
102%
3,552,667 ₪
GOAL 3,500,000 ₪The new bonus target 4,000,000 ₪

הר"ר אברהם זייבלד

Read More
About the Campaign
More information
Read More
CHOOSE YOUR SPONSORSHIP BELOW:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הר"ר אברהם זייבלד
highest donation
Last donation
popular donation
₪50
אסת
₪18
Anonymous donation
₪84
אסתר זייבלד
₪180
רבקה ורטנטייל
לזיווג. הגון לרחל הדסה בת אסתר חיה ריבה
₪30
אדל פרידמן
₪100
מוטי גולשמיד
לזיוג הגון בקרוב והצלחה בעל הענינים
₪50
Anonymous donation
₪100
בעילום שם
₪20
רכניצר
₪20
אלחנן לרר
₪72
צביקה פאלוך
לזכות צבי מאיר בן אילה נחמה בת רבקה שיינדיל בריאות פרנסה נחת פרנסה
₪100
יהודית
₪50
משה רוטמן
לאברהמי התותח
₪50
שמחה קלינגמן
₪50
אברהם יצחק סגל
לכבוד גיסי היקר
₪1
Anonymous donation
כל 'שקל' יעזור ..
₪18
גינצבורג אברהם משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
ישראל קולדצקי
₪50
Anonymous donation
לאחי היקר
₪18
הרב א. רוזן
לעילו נשמת אדונינו מורינו ורבינו בעל הלהבת דוד
הר"ר אברהם זייבלד
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly