הרה"צ ניסן חיים רבינוביץ
לחץ לקמפיין הראשי
2133
ДОНОРОВ
102%
3,555,667 ₪
Цель 3,500,000 ₪יעד הבונוס החדש 4,000,000 ₪

הרה"צ ניסן חיים רבינוביץ

Read More
О КАМПАНИИ
Больше информации
Read More
Я хочу внести свой вклад:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הרה"צ ניסן חיים רבינוביץ
Высокий вклад
Последнее пожертвование
Популярное пожертвование
₪5
אלטר חיים בידרמן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪540
אליקים רוט
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
פקטר ברכיהו
לכבוד הצדיק
₪600
הרב קצובר
לרבי ניסן אי אפשר לסרב
₪1000
פרופסור קפלן
לכבוד קדושת האדמו\"ר שליט\"א | ולבנו הרב שליט\"א
₪400
שלמה קפלן
רבי ניסן הצדיק באהבה גדולה
₪52
אפילו שלא ביקשת ...
לידי"נ שליט"א
₪36
אברהם רוקח גיסך
בהערכה רבה רבי ניסן שליט\"א
₪18000
קובי פרשה
לכבוד הצדיק רבי ניסן
₪8000
שלמה ששון מנכ"ל חברת שפע דיל
לכבוד כבוד קדושת מרן אדמו\"ר שליט\"א | ולבנו הרב הצדיק ניסן חיים שליט\"א
₪720
משה רוזנשטיין
לכבוד הרה"צ בנש"ק, פי מפיק מרגליות
₪11000
שוקי שרון
לכבוד הצדיק שזנכה לשנה טובה אמן
הרה"צ ניסן חיים רבינוביץ
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly