הרה"צ ניסן חיים רבינוביץ
Campagne principale
2133
DONATEURS
102%
3,555,667 ₪
OBJECTIF 3,500,000 ₪יעד הבונוס החדש 4,000,000 ₪

הרה"צ ניסן חיים רבינוביץ

Read More
À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Read More
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הרה"צ ניסן חיים רבינוביץ
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪5
אלטר חיים בידרמן
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪540
אליקים רוט
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
פקטר ברכיהו
לכבוד הצדיק
₪600
הרב קצובר
לרבי ניסן אי אפשר לסרב
₪1000
פרופסור קפלן
לכבוד קדושת האדמו\"ר שליט\"א | ולבנו הרב שליט\"א
₪400
שלמה קפלן
רבי ניסן הצדיק באהבה גדולה
₪52
אפילו שלא ביקשת ...
לידי"נ שליט"א
₪36
אברהם רוקח גיסך
בהערכה רבה רבי ניסן שליט\"א
₪18000
קובי פרשה
לכבוד הצדיק רבי ניסן
₪8000
שלמה ששון מנכ"ל חברת שפע דיל
לכבוד כבוד קדושת מרן אדמו\"ר שליט\"א | ולבנו הרב הצדיק ניסן חיים שליט\"א
₪720
משה רוזנשטיין
לכבוד הרה"צ בנש"ק, פי מפיק מרגליות
₪11000
שוקי שרון
לכבוד הצדיק שזנכה לשנה טובה אמן
הרה"צ ניסן חיים רבינוביץ
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly