Bring on your light Chabad belize annual campaign 2021
140
תורמים
40%
32,211 $
יעד הקמפיין 80,000 $

Bring on your light Chabad belize annual campaign 2021

אלול תשע"ו ספטמבר 2016 הרב מנדל והדר בלמו זוג צעיר עם תינוק עוזב את הקהילה, המשפחה, חיי הנוחות בארץ ויוצא בשליחות הרבי לפתוח את את הבית חב"ד הראשון במדינת בליז

נקודת אור יהודית המסייעת לכל יהודי בגשמיות ורוחניות מסעודת שבת לסיוע רפואי בין בית חם ומעודד לסיוע חירום לישראלים בכל מצב

4 שנים של בניית יסודות איתנים חלפו בפעילות עם מטיילים ישראלים ותיירים יהודיים מרחבי העולם
אוכל כשר, חינוך יהודי, מרכז קהילתי, סעודת שבת, חיוך מילה טובה והמון לב

כעת הזדמנות מיוחדת לפתחנו להקים בית חב"ד חדש באי אמברג'ס קיי כדי ליצור את הקהילה היהודית הראשונה בבליז ולהיות בית חם גם ליהודים המקומיים בבליז.

זה הרגע> פותחים את הלב מחזירים אהבה לחבד בליז מרחיבים את הפעילות ונותנים לנו את הכוח להוסיף נקודת אור יהודית בבליז

אודות הקמפיין
מידע נוסף
Bring on your light Chabad belize annual campaign 2021

אלול תשע"ו ספטמבר 2016 הרב מנדל והדר בלמו זוג צעיר עם תינוק עוזב את הקהילה, המשפחה, חיי הנוחות בארץ ויוצא בשליחות הרבי לפתוח את את הבית חב"ד הראשון במדינת בליז

נקודת אור יהודית המסייעת לכל יהודי בגשמיות ורוחניות מסעודת שבת לסיוע רפואי בין בית חם ומעודד לסיוע חירום לישראלים בכל מצב

4 שנים של בניית יסודות איתנים חלפו בפעילות עם מטיילים ישראלים ותיירים יהודיים מרחבי העולם
אוכל כשר, חינוך יהודי, מרכז קהילתי, סעודת שבת, חיוך מילה טובה והמון לב

כעת הזדמנות מיוחדת לפתחנו להקים בית חב"ד חדש באי אמברג'ס קיי כדי ליצור את הקהילה היהודית הראשונה בבליז ולהיות בית חם גם ליהודים המקומיים בבליז.

זה הרגע> פותחים את הלב מחזירים אהבה לחבד בליז מרחיבים את הפעילות ונותנים לנו את הכוח להוסיף נקודת אור יהודית בבליז

אני רוצה לתרום:
$USD
ILS
EUR
£GBP
140 תורמים
8 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
240$
Gilad hay eliyahu
אלוקותתתת
76$
עידן תובל
אליהו בן זימול ורחל בת זוהרה
50$
שמואל זהר
לביאת משיח צדקנו תכף ומיד
56$
Yitzchak Yaakov Dashiff
20$
תרומה אנונימית
הצלחה רבה!!!
360$
תרומה אנונימית
לע״נ יחזקאל בן משה יהודה הכהן רייכמן
103$
rephael hertz
5$
Shneyor Dvir
60$
מאור שמח
לביה החסידה
100$
ישראל אהרון
בריאות איתנה אבי מורי מאיר אליהו בן גליה ואמי מורתי דינה בת מזל
720$
אליהו שמח
לזכות כל בני הבית לבריאות ושפע
240$
שמואל נחמיאס
לזכות עדן בת איילת ושמואל בן אסנת ושאר חיילי צבא הגנה לישראל
46$
לוי נ
לזכות הגאולה האמיתית והשלימה. חיים יהונתן בן אסנת יוכבד ואושרת בת אסנת יוכבד לזיווג הגון בקרוב ממש
28$
מנדי ג׳רופי
לזכות בתי חב״ד מרכז אמריקה!
305$
Yariv oknin
360$
Shay Miara
1000$
מנדי ושרה חנזין
לזכות יענקל\'ה שול
111$
אושרת שמח
להתגלות הרבי מה״מ נאוו !!
50$
Shimon roitblat
100$
תרומה אנונימית
לזכות הגאולה האמיתית והשלימה. חיים יהונתן בן אסנת יוכבד ואושרת בת אסנת יוכבד לזיווג הגון בקרוב ממש
Loader
Bring on your light Chabad belize annual campaign 2021
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly