הר"ר יחיאל בינדר
לחץ לקמפיין הראשי
155
תורמים
100%
400,255 ₪
יעד הקמפיין 400,000 ₪יעד הבונוס החדש 450,000 ₪

הר"ר יחיאל בינדר

הבניין הכל כך מיוחל, מלא הטובה, אינו ביה"כ ביאלה, השם שיתנוסס עליו הוא הכי-תמצי בלבד. הוא ביהמ"ד ויזניץ, צאנז, קאפישניץ וגם ברסלב ואמשינוב… הוא ביהמ"ד כלל חסידי. 

מי שישתמש עם השטיבלאך, עם המקוה ועם ביהמ"ד וחדרי הספח, יהי אתה! אני ועוד אלפי יהודים ברחבי ביתר! הבית, האווירה, הרחבות והנוחות  שלך, של קהילתך… 

 גם אתה, יהודי יקר, תדמה למלך בבניין הזה. מלבד הפאר והנוי שהם לחי העולמים, קירבת המקום, החממה, האווירה, מקוה הטהרה, כולם להנאתך ולטובתך. מה צריך עוד בכדי להיות מלך?! אתה כל כך חפץ בבית מלכותי, הנה זה עומד אחר כותלנו, בית המלכות קם וניצב אט אט, הוא רק פושט יד, בינתיים, סייע בעדנו, אתם רק תרוויחו מכך.  

היום אנחנו בונים בית גדול לה ', משכן להשראת השכינה, כשהיא תשגשג ותצליח, זה יגביה קרן עירינו למעלה. 

 

 

קרא עוד
אודות הקמפיין
מידע נוסף
למעננו - מכריעים לדורות!

הבניין הכל כך מיוחל, מלא הטובה, אינו ביה"כ ביאלה, השם שיתנוסס עליו הוא הכי-תמצי בלבד. הוא ביהמ"ד ויזניץ, צאנז, קאפישניץ וגם ברסלב ואמשינוב… הוא ביהמ"ד כלל חסידי. 

מי שישתמש עם השטיבלאך, עם המקוה ועם ביהמ"ד וחדרי הספח, יהי אתה! אני ועוד אלפי יהודים ברחבי ביתר! הבית, האווירה, הרחבות והנוחות  שלך, של קהילתך… 

 גם אתה, יהודי יקר, תדמה למלך בבניין הזה. מלבד הפאר והנוי שהם לחי העולמים, קירבת המקום, החממה, האווירה, מקוה הטהרה, כולם להנאתך ולטובתך. מה צריך עוד בכדי להיות מלך?! אתה כל כך חפץ בבית מלכותי, הנה זה עומד אחר כותלנו, בית המלכות קם וניצב אט אט, הוא רק פושט יד, בינתיים, סייע בעדנו, אתם רק תרוויחו מכך.  

היום אנחנו בונים בית גדול לה ', משכן להשראת השכינה, כשהיא תשגשג ותצליח, זה יגביה קרן עירינו למעלה. 

 

 

קרא עוד
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP
הר"ר יחיאל בינדר
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪50
קלצקין
₪36
בעילום שם
₪400
דב גרינברגר
₪100
אברהם
₪1080
גנוט דוד שלמה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪400
אליהו מליק
אליהו בן אשר מאיר מנחם מנדל ז'ל
₪3600
אברהם שמעון והנון
₪3600
חזן יצחק דוד
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪100
עוזיאל שלום
בהוקרה לשכנים הטובים ולכבוד חמי שיחי׳
₪1080
רוזנשטיין משה
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1000
מנחם מנדל פרנקל
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪720
בעילום שם
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪1000
ר' ישראל ראב
₪1000
משה בינק
₪1800
פישל רכטשפר
₪500
ישראל קרישבסקי
₪1300
דוד שלמה גנוט
הר"ר יחיאל בינדר
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly