מחזירים להם את האור
2
תורמים
0%
57 ₪
יעד הקמפיין 500,000 ₪

מחזירים להם את האור

עם ישראל ערבים זה לזה,

משפחת בן יחיאל זקוקה ללב שלכם בשביל להתקדם קדימה לאור הגדול 
זה הרגע להיות שותפים נאמנים!

אודות הקמפיין
מידע נוסף
מחזירים להם את האור

עם ישראל ערבים זה לזה,

משפחת בן יחיאל זקוקה ללב שלכם בשביל להתקדם קדימה לאור הגדול 
זה הרגע להיות שותפים נאמנים!

ILS
$USD
EUR
£GBP
2 תורמים
0 קבוצות
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪56
יעקב אברמצייב
₪1
מנחם חורושוכין
Loader
מחזירים להם את האור
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly