בעת צרה דרוש לב רחב
19
קבוצות נרתמו להצלחה
98
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
11%
₪150000
יעד קמפיין
₪16288
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

בעת צרה דרוש לב רחב / מתגייסים למען משפחת זרחיה!

בית משפחת זרחיה נשרף כליל!

הרהיטים הבגדים והחפצים האישיים של ששת הילדים נשרף כליל!

זה הרגע! בערבות הדדית נבטיח את עתידים. קורת גג לחם לאכול ובגד ללבוש

היו שותפי אמת

אודות הקמפיין
מידע נוסף

בעת צרה דרוש לב רחב / מתגייסים למען משפחת זרחיה!

בית משפחת זרחיה נשרף כליל!

הרהיטים הבגדים והחפצים האישיים של ששת הילדים נשרף כליל!

זה הרגע! בערבות הדדית נבטיח את עתידים. קורת גג לחם לאכול ובגד ללבוש

היו שותפי אמת

Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly