זעקת המשפחה
434
תורמים
15%
74,785 ₪
יעד הקמפיין 500,000 ₪

השנה בפדיון כפרות מצילים משפחה בישראל

הרה"ג זמיר כהן "העוזרים והמסייעים יתברכו ממקור כל הברכות בשפע רב בגשמיות ורוחניות"

הקורונה ריסקה אותם! הכתובת על הקיר > עם ישראל ערבים זה לזה!

אודות הקמפיין
מידע נוסף

השנה בפדיון כפרות מצילים משפחה בישראל

הרה"ג זמיר כהן "העוזרים והמסייעים יתברכו ממקור כל הברכות בשפע רב בגשמיות ורוחניות"

הקורונה ריסקה אותם! הכתובת על הקיר > עם ישראל ערבים זה לזה!

Loader
אני רוצה לתרום:
ILS
$USD
EUR
£GBP