בית חב"ד מזכרת בתיה
0
קבוצות נרתמו להצלחה
2
תורמים
1
ימים/שעות
₪15385
תרומה ממוצעת לשעה
103%
₪360000
יעד קמפיין
₪369244
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, September 17, 2020 7 PM UTC
À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations
Read More
2 DONATEURS
0 Groupes
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪184622
שלב א
₪184622
שלב א
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly