בית חב"ד מזכרת בתיה
0
קבוצות נרתמו להצלחה
2
תורמים
1
ימים/שעות
₪15385
תרומה ממוצעת לשעה
103%
₪360000
יעד קמפיין
₪369244
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, September 17, 2020 7 PM UTC
אודות הקמפיין
MAS INFORMACION
Read More
2 DONADORES
0 EQUIPOS
MAS ALTO
LATEST
POPULAR
₪184622
שלב א
₪184622
שלב א
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly