א בייט – חובות נעשים זכויות
13
קבוצות נרתמו להצלחה
2
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
101%
₪3000000
יעד קמפיין
₪3039396
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

О КАМПАНИИ
Больше информации
13 KОМАНД
Loader
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly