א בייט - חובות נעשים זכויות
א בייט - חובות נעשים זכויות
13
קבוצות נרתמו להצלחה
677
תורמים
0
ימים/שעות
₪INF
תרומה ממוצעת לשעה
101%
₪3000000
יעד קמפיין
₪3039396
הסכום שהשגנו בפועל
הקמפיין הזה הושלם בהצלחה
Thu, January 1, 1970 12 AM UTC

א בייט - חובות נעשים זכויות

תרומת כא בייט - פרוספקט לצפייהלהורדת הפרוספקט לחץ כאן

תודה להשי"ת – מזה תקופה ארוכה מאד, משולמים המשכורות מידי חודש בחדשו, באופן עקבי ומסודר. וזה בזכות המהלכים שנקטו בהנהלה לסדר את התקציב בצורה מסודרת. תחילה גויסו נדיבי העם 'עצי החיים' היקרים, אליהם התווספו 'עמודי הבית', ואחרונים חביבים פטרוני הכוללים במבצר הכוללים 'אהלי תורה' – אשר יחדיו תורמים באופן קבוע להחזקת מרכז חסידי אלכסנדר ופעולות הקודש.

אך דא עקא, על כתפי ההנהלה ועל צווארי עמלי התורה רובצת עננה כבדה שמקשה עד מאד במיוחד להתנהלות המשפחות. ישנם 9 חודשים (שלושת רבעי שנה!) מהעבר שעדיין לא שילמו את המשכורת של חודשים אלו. זהו חוב ישן, חוב כבד, חוב מעיק. שוו בנפשכם אם חודש אחד לא תשתכרו, אולי לא נורא. חודשיים? גם אפשר לסחוב, שלושה חודשים? האמת… מתחיל קצת קשיים. והרביעי… והחמישי… והשישי… תשעה חודשים!! אברך שמרויח 2000 שקל בחודש חסר לו עכשיו 18,000 שקל – האברך הזה – לקח הלוואה על חשבון המשכורת הזו שתיכף תשולם… זהו חוב עצום.

סך כל החובות מסתכם בסכום אגדי של לא פחות מ-3,000,000 ש"ח – שלוש מליון שקל!!!
אנחנו הולכים לעשות יחד את העסקה הטובה ביותר ליום הדין: א בייט! החלפה.
כל החובות האלו הופכים כעת לזכויות. כל חוב שמשולם – הריהו לזכות פורע החוב. צדקה טהורה שכולה זכויות עצומות נדירות וכדאיות למי שיזכה בהם, וכל הקודם והמרבה לחטוף זכויות – הרי אלו שלו להיות לו הסנגורים הטובים ביותר ביום הדין הבעל"ט.

אודות הקמפיין
מידע נוסף
א בייט - חובות נעשים זכויות

תרומת כא בייט - פרוספקט לצפייהלהורדת הפרוספקט לחץ כאן

תודה להשי"ת – מזה תקופה ארוכה מאד, משולמים המשכורות מידי חודש בחדשו, באופן עקבי ומסודר. וזה בזכות המהלכים שנקטו בהנהלה לסדר את התקציב בצורה מסודרת. תחילה גויסו נדיבי העם 'עצי החיים' היקרים, אליהם התווספו 'עמודי הבית', ואחרונים חביבים פטרוני הכוללים במבצר הכוללים 'אהלי תורה' – אשר יחדיו תורמים באופן קבוע להחזקת מרכז חסידי אלכסנדר ופעולות הקודש.

אך דא עקא, על כתפי ההנהלה ועל צווארי עמלי התורה רובצת עננה כבדה שמקשה עד מאד במיוחד להתנהלות המשפחות. ישנם 9 חודשים (שלושת רבעי שנה!) מהעבר שעדיין לא שילמו את המשכורת של חודשים אלו. זהו חוב ישן, חוב כבד, חוב מעיק. שוו בנפשכם אם חודש אחד לא תשתכרו, אולי לא נורא. חודשיים? גם אפשר לסחוב, שלושה חודשים? האמת… מתחיל קצת קשיים. והרביעי… והחמישי… והשישי… תשעה חודשים!! אברך שמרויח 2000 שקל בחודש חסר לו עכשיו 18,000 שקל – האברך הזה – לקח הלוואה על חשבון המשכורת הזו שתיכף תשולם… זהו חוב עצום.

סך כל החובות מסתכם בסכום אגדי של לא פחות מ-3,000,000 ש"ח – שלוש מליון שקל!!!
אנחנו הולכים לעשות יחד את העסקה הטובה ביותר ליום הדין: א בייט! החלפה.
כל החובות האלו הופכים כעת לזכויות. כל חוב שמשולם – הריהו לזכות פורע החוב. צדקה טהורה שכולה זכויות עצומות נדירות וכדאיות למי שיזכה בהם, וכל הקודם והמרבה לחטוף זכויות – הרי אלו שלו להיות לו הסנגורים הטובים ביותר ביום הדין הבעל"ט.

Loader
677 תורמים
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
118$
Yosef Moshe Kleinfeld
200$
Pinchas Koreman
₪360
תרומה אנונימית
₪112
משה יהודה בן קיילא רבינוביץ
דרך אנ"ש חסידי בוטושאן. נתרם לכבוד מורי ורבי כ"ק מרן אדמו"ר מבוטושאן שליט"א, חדב"נ כ"ק מרן אדמו"ר ה"אמרי מנחם" מאלכסנדר זי"ע, יאריך ימים על ממלכתו בטוב ובנעימים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא אכי"ר. בהמלצתו של ידיד נפשי הרה"צ יהודה משה פרנקל שליט"א בן כ"ק מרן אדמו"ר מבוטושאן שליט"א.
₪200
לנציצקי
באמצעות פלטפורמת נדרים פלוס
₪10
moshe grossman
ישר כח all the people in america for all there hard work
48$
אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו !!
משפחת פערעלמאן דידן נצח!!!!!
50$
מזל טוב חסידי אלכסנדר!!! WOW!!!
תודה רבה לכל העסקנים הנאמנים IF THERE IS A WILL THERE IS A WAY
₪360
PC Lebovits
₪18600
אהרן מנדלבוים
1088$
שמואל דוד שפירא
20$
!!!!!Congratulations moshe betzalel
חפ’’ק בורו פארק
₪6
לכבוד הרב הערשי פרלמן הי"ו שמוסר נפשו בדמים תרתי משמע למען מוסדותינו
ברכה והצלחה בכל מעשי ידיובכל אשר יעשה יצלח בהוקרה רבה אריה הרשלר
₪6
לכבוד הרב הערשי פרלמן הי"ו שמוסר נפשו בדמים תרתי משמע למען מוסדותינו
ברכה והצלחה ובכל אשר יעשה יצליח
₪98
שישו ושמחה בשמחת התורה
לעשות רצון צדיק
₪6
לכבוד הרב הערשי פרלמן הי"ו שמוסר נפשו בדמים תרתי משמע למען מוסדותינו
שיבורך בכל הברכות ובכל אשר יעשה יצליח
₪6
לכבוד הרב הערשי פרלמן הי"ו שמוסר נפשו בדמים תרתי משמע למען מוסדותינו
שיבורך בכל מעשי ידיו וכל אשר יעשה יצליח
₪40
חיים יוסף טיברג
לרגל החגיגה
₪8
לכבוד הרב יחיאל רוטנברג שמקדיש לילות כימים למען בית חיינו
בהוקרה והערכה רבה אריה הרשלר
₪202
יהודה משה פרנקל
לזכר נשמתו הטהורה של זקני הק' מרן בעל ה"אמרי מנחם" מאלכסנדר זי"ע ולהבחל"ח לזכות בריאותו השלימה של דודי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מאלכסנדר, השי"ת יאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים ויאריך ימים על ממלכתו בתוך בריות גופא ונהורא מעליא אכי"ר
א בייט - חובות נעשים זכויות